હું 40 વર્ષની પરણિત મહિલા છું. મારા સસરાને દરરોજ સ્-તન પાન કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. દરરોજ બ્લાઉઝના બટન ખોલીને …આ આદત સારી કે ખરાબ એ પણ જણાવશો.

nation

પ્રશ્ન. હું 40 વર્ષની પરણિત મહિલા છું. મારા સસરાને દરરોજ સ્-તન પાન કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. દરરોજ બ્લાઉઝના બટન ખોલીને …આ આદત સારી કે ખરાબ એ પણ જણાવશો.

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 40 વર્ષના તમારા સસરાને દરરોજ સ્તનપાન કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે અને તમે દરરોજ બ્લાઉઝ ના સારી કહેવાય કે ખરાબ એ તમે પૂછી રહ્યા છો તો હું તમને જણાવવા માગું છું એ ઘણા બધા લોકો હોય છે

જે તેવું કરતા હોય છે ઘણા બધા લોકો પોતાની ઈચ્છાથી આવું કરતા હોય છે તો ઘણા બધા લોકો બીજાની ઈચ્છાથી આવું કરતા હોય છે હવે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે તમે કેવી રીતે કરી રહ્યા છો તો તમને તમારી સસરા ની દયા આવતી હોય અને તમે લાગતું હોય કે તેમના ટેવ પડી ગઈ છે અને તમે પણ તેમને મજા કરાવો છો અને તમને પણ મજા આવતી હોય તો તમે આવું કરી શકો છો

તેમાં આદતનું કંઈ આવતું નથી અને પહેલી વસ્તુ એ પણ છે કે તે ખરાબ અને સારી આદત હોતી નથી વ્યક્તિ એ આદતને કેવી રીતે જુએ છે તેની પર આધાર રાખે છે ઘણા બધા લોકો માટે આદત ખરાબ પણ કહી શકાય અને ઘણા બધા લોકો માટે એક ખરાબ બાબત નથી અને તમારી પર આધાર રાખે છે કે તમે આદતને કેવી રીતે જુઓ છો બાકી મારું તો માત્ર એટલો જ માનવું છે કે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો ત્યાં પણ પ્રકારની સમસ્યા નથી.

પ્રશ્ન. જ્યારે શ-રીર સુખ માણું છું ત્યારે સસરાનું અંદર નથી જતું..મને જરાય મજા નથી આવતી,એક દિવસ તેલ લગાવીને ટ્રાય કરી પણ…હવે હું શું કરું??

તમે જણાવી રહ્યા છો કે જ્યારે પણ તમે મજામાં છો ત્યારે તમારે સસરા નું અંદર જતું નથી અને તમને મજા આવતી નથી. એક દિવસ તમે તેલ લગાવવાની ટ્રાય કરી અને ત્યારબાદ તમે કરીને જોયો તો તરત અંદર જતો રહ્યો પરંતુ ત્યારબાદ તે તરત ઢીલું થઈ ગયું તો તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે જ્યારે વ્યક્તિને ઉંમર વધતી હોય છે

તો વ્યક્તિની ઉંમર વધવાની સાથે તેનું જે પાવર હોય છે તે પણ ઓછો થઈ જતો હોય છે અને પાવર ઓછો થવાની સાથે તેને ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે તો હોય છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમે જ્યારે એવું કરો ત્યારે તમે ગમે તે કરીને લો પરંતુ તે જે ટાઈપ તમને જોઈએ તે તમને મળતું હોતું નથી અને તેના કારણે અનેક પ્રકારે સમસ્યાઓ થતી પોઇચા ને સૌથી વધુ શું છે

તો તમને થવી જોઈએ કારણ કે તમે હજી નાના છો ને તમારા જે સસરા છે તો મોટી ઉંમરના છે જેના કારણે તમે જ્યારે આવું કરતા હોય ત્યારે અંદર તો નહીં જય કારણ કે તેમનું કડક થતું પણ નહીં હોય તો તમે તેમના માટે તેલ લગાવવાની ટ્રાય કરી. તો તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો બાકી તો બજારની અંદર ઘણી બધી જેલ પણ ઉપલબ્ધ છે તે તમે લગાવો છો તો તેના કારણે પણ તમને પ્રકારે ફાયદાઓ મળી શકે છે તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *