હું 40 વર્ષની મહિલા છું મારા સસરા અને દેવરને દર અઠવાડિયે શ-રીર સુખ આપું છું પણ મારા સસરા થાકી જાય છે, મારે શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. હું 40 વર્ષની મહિલા છું મારા સસરા અને દેવરને દર અઠવાડિયે શ-રીર સુખ આપું છું પણ મારા સસરા થાકી જાય છે, મારે શું કરવું?

તમે કરી રહ્યા છો કે તમે 40 વર્ષના મહિલા છો ને તમારા સસરા અને દેવર અને દર અઠવાડિયા તમે શરીર સુખ આપો છો પણ તમારા સસરા થાકી જાય છે તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ

તો સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારે જો આવું થતું હોય તો તમે તમારા સસરાને સમજાવી શકો છો હવે એક વસ્તુ તમારે સ્વીકારવી પડશે કે તમારા મોટી ઉંમરના છે અને જ્યારે વ્યક્તિ મોટી ઉંમરનું હોય છે તેવા સમયમાં તેને પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન ખૂબ જ રાખવું પડતું હોય છે જો તમે પોતાનું સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન નથી રાખતા

તો તેમાં સમયમાં ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે તો તેવા સમયમાં તમે એમને અશ્વગંધા ખવડાવી શકો છો અથવા ઘણા બધા પ્રકારની કેપ્સુલ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે તે પણ લેવડાવી શકો છો આવતી કરશે તો તમને જરૂરથી સારું સર્વે સુખ આપી શકશે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે તમારા સસરાને કસરત કરવા માટે જણાવી શકો છો

અને જેના કારણે તેઓ કસરત કરે સારા એવા સ્વસ્થ બને અને ત્યારબાદ તમારી સાથે બધું કરશે તો તમને પણ શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ જો તેમની ઉંમર થઈ ગઈ હોય તો પછી તેમની માટે આ બધું નકામું છે અને તમે કદાચ ઘણું બધું કરો તો પણ કંઈ ફાયદો ન થાય.

પ્રશ્ન. હું 40 વર્ષની મહિલા છું મારા પતિ નથી..પણ મને દરરોજ શ-રીર સુખ માણવા જોઈ છે…પણ મારા સસરા સાથ આપતા નથી

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 40 વર્ષના મહિલા છો ને તમારા પતિ ગુજરી ગયા છે હવે તમને દરરોજ શરીર સુખ માણવા માટે જોઈએ છે પણ તમારા સસરા તમને સાથ આપતા નથી તેવા સમયમાં તમારે શું કરવું જોઈએ તો હું સૌપ્રથમ તમને જણાવવા માગું છું કે તમે તમારા પતિ નથી તેના કારણે તમારા સસરા સાથે જ શરીર સુખ શું કામ માણવું જોઈએ

તમે તમારા પતિ નથી અને તમારું કામ કરવા માટે તમે સસરા સુધી પહોંચી શકતા હોય તો હું એવું માનું છું કે તમે પ્લેબોય સુધી પણ પહોંચી શકો છો જેમ બજારની અંદર ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હોય છે તેવી જ રીતે બજારની અંદર ઘણા બધા પુરુષ હોય છે જે પણ મજા આપતા હોય છે પરંતુ તેની સાથે તમારે મજા લેવા માટે થોડાક રૂપિયા ચૂકવવા પડતા હોય છે

તો તમે તેમની પાસે જઈ શકો છો જો તમે સસરા પાસે જઈ શકો છો તો તમને પૈસા આપીને પણ બધું કાર્ય કરી શકો છો અથવા તો ત્યારબાદ તમે તમારા સસરા ને જણાવી શકો છો કે મારી હજી ઉંમર થઈ નથી એ હું મને લાગે છે અને તેથી મારે લગ્ન કરવા છે તમે આટલી વસ્તુ કરશો તો પણ તમને ઘણા બધા પ્રકારના ફાયદાઓ થવાના છે

પરંતુ એક વસ્તુ તો તમારી સ્વીકારવી જ પડશે કે તમે તમારા સસરા પાસે માત્ર પ્રસ્તાવ મૂકી શકો છો કે મારે લગ્ન કરવા છે જો તે તમારા લગ્ન કરાવી આપતા હોય અથવા તમને કોઈ સારો મૂર્તિ મળતો હોય તો તેની સાથે તમે જીવન વિતાવો તમારા સસરા સાથે જીવન વીતાવીને તમે તમારા સસરાનું અને તમારું બંનેનું જીવન ખરાબ કરશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *