હું 35 વર્ષની છું મારો દેવર 19 વર્ષનો છે જયારે તેને શ-રીર સુખ માણવાની તડપ ઉપડે છે ત્યારે તે મારા રૂમમાં આવીને મારા બ્લાઉઝના બટન ખોલીને …,મને પરસેવો વળાવી દે છે

Uncategorized

પ્રશ્ન. કોઈ છોકરી ને કરતી વખતે મોજ માં કેવી રીતે લાવવી?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને કોઈ છોકરી સાથે મોજ કરવી હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો છો એટલે કે તમે કરતી વખતે તેને મોજમાં લાવીએ તો તમે કેવી રીતે લાવી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માટે કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમારે તેમને મોજમાં હોય તો તમારે કરવું પડશે

તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છેલ્લે કરવું જોઈએ તમે જ્યારે ફોર પ્લે કરો છો ત્યારે સમયની અંદર છોકરી ને ગમે તે મજા પણ આવતી હોય છે અને તેની અંદર તમે ઘણી બધી મજા તને આપી શકતા હો છો. બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે એકાદ કલાક સુધી આ વસ્તુ કરો છો ત્યારે આવું જ થઈ જતી હોય છે

અને તેના કારણે તેનું બધું થઈ જતું હોય છે ત્યાર બાદ તમે ત્યારબાદ તેને બધું કરો છો ત્યારે તેને ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે લે તેવી રીતે તમે કરી શકો છો તમે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો છો

તે વસ્તુ તમે કરો તો તેને મોજમાં લાવી શકશો અને તેને પણ ઘણી બધી મજા આવશે અને ત્યારબાદ તમે તેની સાથે બધું કરી શકવાના છો એટલે તે વસ્તુઓનું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ત્યારે તમે રાખશો ત્યારે તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને કરવા માટે કેવી રીતે પૂછી શકું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ને બધું કરવા માટે કેવી રીતે પૂછી શકાય કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તું ઓલરેડી છે પરંતુ તમારે તેની સાથે બધું કરવું છે તો તમે ફિઝિકલી થવા માટે તેને કેવી રીતે પૂછી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવામા આવુ છુ કે ઘણા બધા જે છોકરાઓ હોય છે તેઓને એવું લાગતું હોય છે કે કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ એવું કેવી રીતે પૂછી શકો છો

કોઈ છોકરીને કેવી રીતે પૂછી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને આમાં પૂછું કે તમારે કોઈ પણ રીતે ગભરાવાની જરૂર નથી પહેલાથી વસ્તુ છે કે તમે ગર્લફ્રેન્ડ તમારી છે એટલે કે તમારી પહેલેથી માનસિક રીતે તો તમારો બોન્ડ બધાઈ ચૂક્યો છે અને હવે તમારે ફિઝિકલી તેની સાથે બંધાવું છે તો તેમાં તમારે કોઈપણ જગ્યા વધુ કરવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી સામાન્ય રીતે તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

પેલી વસ્તુ છે કે સામાન્ય રીતે તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ તેની સાથે વધુ સમય વિતાવો જોઈને તમારે શું જોઈએ છે તે તમારે તેને જણાવવું જોઈએ તમને જેમાં ગમે છે તે વસ્તુ તમે કહો તમારી ઈચ્છા શક્તિ તને કહો ત્યારબાદ તમે તેની સાથે બધું કરી શકશો

અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો હોવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તે વસ્તુ તમે તેને જણાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તમારી ગર્લફ્રેન્ડને તમે મજા આપી શકો છો અને તેને પણ ઘણી બધી મજા આવશે એટલે તમે તેને બિન્દાસ પૂછી શકો છો કે તમારે તેની સાથે આ બધી રીતે બધું કરવું છે તો શું છે તમારી સાથે સહમત હશે જો તે તમને હા પાડે તો બધું કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *