હું ૩૫ વર્ષની પરિણીતા છું. મારા પતિ પ્ર-જનન માટે સક્ષમ નથી તે દેવર સાથે સ-બંધ બાંધીને સંતાનને જન્મ આપવા દબાણ કરે છે

about

મારું નામ ધ્રુવ છે હું 26 વર્ષનો છું આ લોકોને ની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે મારી કેટી આવેલી છે કારણ કે કોલેજની અંદર હું ધ્યાન નહોતો આપતો જેના કારણે હું ફેઇલ થયેલો છું

જેથી હું હજી પણ કોલેજમાં રહેવું મને ગમે છે મને એટલા માટે નથી ગમતું કે ત્યાં મારે ભણવું છે પરંતુ એટલા માટે ગમે છે કે ઘણા બધા સારા ફિગર વાળી છોકરી આવતી હોય છે અને જેના કારણે ત્યાં મને ખૂબ જ ગમે છે

તેઓને જોવાની અને શાંતિથી મારો દિવસ નીકળી જતો હોય છે પરંતુ હવે મને તે છોકરીઓની અંદર રસ નથી કારણ કે તે લોકો મને ભાવ આપી હતી પરંતુ હવે મારી બાજુ ની અંદર એક પદો જણાવેલી છે અને જેનું નામ સુનિતા છે

અને સુનીતા ખૂબ જ સરસ લાગે છે સામાન્ય રીતે સુનિતા ની ઉમર 35 વર્ષ મને લાગે છે પરંતુ હું પણ 35 વર્ષનો નથી. પરંતુ 26 વર્ષનો હોવા છતાં પણ સુમિતાનું ફિગર એટલું જોરદાર છે કે તેમને ખૂબ જ ગમે છે હું તો હંમેશા વિચાર કરું છું કે સુનીતા એક વખત મારી પાસે આવી જાય

તો હું તેની સાથે બધું કરી લો અને તેને પણ સંતોષ આપી દઉ પરંતુ સુનીતા થોડી મારી પાસે આવવાની તો મને લાગે છે સામાન્ય રીતે સુનિતા ની ભલે આટલી બધી સુધી પણ તેના લગ્ન થયા નથી અને જેના કારણે મને તેની સાથે ખૂબ જ ગમે છે

મને તો એવું લાગે છે કે સુનિતા સાથે એક વખત તો મેં વાત કરવાની ચાલુ કરીને મને તેની સાથે વાત કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ છું એ તમારી સાથે વાત કરી રહી હતી અને હું પણ તેને વાતોમાં ઉપસાવી રહ્યો હતો અને ત્યારબાદ એક વખત થયું કે રાત્રિનો સમય હતો અને ઘરમાં ખૂબ જ ગરમી થયેલી હતી જેના કારણે વઘાસ ઉપર જતો રહ્યો છે ઉપર જઈને શાંતિથી હું સુઈ ગયો

અને મારો ફોન ઉપાડવા લાગે સૂઇને જ્યારે હું ફોન ગુમાવે તો હતો એટલામાં સુનીતા મંડી ઠેકી તમારી પાસે આવીને તેને મને કહ્યું તે મને ખૂબ જ કંઈક શરીરમાં થાય છે અને મને એવું લાગે છે કે તારે મારી સાથે બધું કરવું છે એટલે મેં તેને મારે તો તારી સાથે બધું જ કરવું છે અને પછી તો શું હતું અમે રાત્રિના સમયની અંદર બધાને હાજરીમાં મેં મારો દરવાજો બંધ કરી દીધો અને

જેને કારણે આજુબાજુ માંથી પણ કોઈ આવી શકે તેમ નહોતું અને પછી મેં તને કોણ એમાં લઈ લીધી અને ત્યાં અમે જે ગોદડું પાથરેલું હતું તેની બાજુમાં મેં તેને લઈને ચાદર ઓઢી લીધી અને ચાદર ઓઢીને મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું અને ત્રણ કલાક સુધી મેં તેની સાથે સતત બધું કર્યું અને મને પણ તેની સાથે ચપા ચપી બોલાવવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *