હું 34 વર્ષની છું અને મારા બે બોયફ્રેન્ડ છે જેઓ મને ખુબજ સંતોષ આપે છે પણ મને બેવ ને એકસાથે ઈચ્છા થાય છે

about

મારું નામ મિત છે મારી ઉંમર ૩૦ વર્ષની છે અને હું મારી પોતાની લારી ઉપર વડાપાઉં વેચવાનું કામ કરો છો અને મારો એક નાનો ભાઈ છે તેનું નામ સુનીલ છે અને તેના અત્યારે હાલમાં જ થોડા દિવસ પહેલા જ લગ્ન થયા છે

અને તેની પત્ની ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે મારી પત્ની કરતા પણ તેથી મને ઘણી વખત વિચારતા હતા એની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ હું તેને કહી ન શકતો તો કારણ કે તે મારા નાના ભાઈ ની પત્ની હતી

અને પછી હું તો તેને રોજ જોતો હતો અને દરરોજ મારા મનમાં એક જ વિચાર આવતા હતા કે મારા ક્યારે એવા દિવસ હશે કે આ મારી સાથે બધું કરશે અને હું તો રોજ મને ખબર ન હતી કે મારા નાના ભાઈની પત્ની પણ દરરોજ આવા જ વિચાર કરતી હશે

કે મારે એની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તે પણ મને કંઈ ના શકતી નથી તેથી એક દિવસ એવો આવ્યો કે દુકાને કોઈ ન હતો અને મારે હું એકલો હતો અને ભીડ પણ વધારે હતી તેથી મેં તેને દુકાનો પર બોલાવી મારી મદદ કરવા માટે અને તે મને બધી મદદ કરાવતી હતી અને પછી મેં તેને કહી દીધું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે તો ખૂબ સુંદર દેખાય છે

જો તારું મોઢું એટલું સુંદર દેખાય તો તું જેની સાથે કરતી હશે તે તેને કેટલી મજા આવશે નીચેનું બધું કેટલું સુંદર હશે ને મારે બધું જોવું છે એમ અને પછી મેં મારા નાના ભાઈ ની પત્ની આવું કહી દીધું અને તે તો એકદમ વિચારમાં પડી ગઈ કે ભાઈ આ શું કહેતા છે અને પછી તે પણ કહેવા લાગી કે મને પણ ઘણા દિવસોથી જાતે કે હું તમારી સાથે બધું કરું

પરંતુ તમે તો મારા પતિના મોટા થાય છે તેથી હું તમને કંઈ કહી ના શકતી હતી કારણ કે એવું કરવું એ યોગ્ય નથી અને તમે મારા વિશે કેવા વિચાર કરો છો એમ કહ્યું હું તમને કંઈક અને માટે હું તમને કંઈ કહેતી નથી

અને પછી એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્યારે ઘરમાં કોઈ ન હતું અને મારી દુકાન બંધ હતી તેથી મેં તને કહ્યું કે આજે ઘરે કોઈ નથી મારી તારી સાથે બધું કરવું છે અને મારે તારી સુખમાં છે એમ કહીને તે તો તૈયાર થઈ ગયું

અને પછી અમે બંને મારા બે જમવા ગયા અને ત્યાં જઈને મેં તેની સાથે બોલાવ્યો છે તું તૈયાર હોય તો તું તારા કપડા કાઢી એના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને પછી કહેવા લાગી કે હા મારે પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તેથી વધુ કરવું છે એમ કરીને મેં મારા નાના ભાઈ પત્ની સાથે સુખ માણિયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *