હું 31 વર્ષની પરણિત મહીલા છું પણ મારો દેવર મને રોજ બાથરૂમમાં નાહવા જાવ છું ત્યારે મને જોવે છે મારે શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું 32 વર્ષની પરણિત મહિલા છું મારો સોતેલો ભાઈ 20 વર્ષનો છે તે રાત્રે મારી સાથે શ-રીર સુખ માણે છે પણ તે મોટા શોર્ટ મારે છે કે તેનાથી લાલચોળ થઇ જાવ છું અને પરસેવો વળાવી દે છે તેને સમજાવવા માટે શું કરવું?

તમે કહી રહ્યા છો તે રીતે કે તમે 32 વર્ષના પાણી મહિલા છો ને તમારો ભાઈ 20 વર્ષનો છે તે રાત્રે તમારી સાથે સર્વિસ મળે છે અને તે મોટા શોટ પણ મારે છે અને તમે તેનાથી લાલચોળ થઈ જાવ છો તો અને પરસેવો પણ તમને પડાવી દેશે તો આવા સમયની અંદર તેને સમજાવવા માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ એ તમારું શોટેલું ભાઈ છે

એટલે તમારી વાત માનશે એટલે સૌપ્રથમ તમારે સમજાવાની જવું છે કે તમારા આખો દિવસ કામ હોય છે તમે આખો દિવસ ઉભા રહો છો અને થાકી જાવ છો તેવા સમયની અંદર ત્યારે તેણે તમારી સાથે આવું ન કરવું જોઈએ

તો તે આવું કરે છે તો પછી આગળ જતા તેમના મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને તેમને ખૂબ દર્દી થાય છે જેના કારણે આવું કરવાનું તમે સમજાવી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે પરણિત મહિલા છો છતાં પણ પુરુષ સાથે તમે બધું કરતા હોય તો તમારે વિચારશક્તિ રાખવાની અને દાખવવાની જરૂર છે કારણ કે આ વસ્તુ આગળ આવતા ખૂબ કામમાં આવશે.

પ્રશ્ન. હું 31 વર્ષની પરણિત મહીલા છું પણ મારો દેવર મને રોજ બાથરૂમમાં નાહવા જાવ છું ત્યારે મને જોવે છે મારે શું કરવું?

તમે કરી રહ્યા છો તે કે તમે 31 વર્ષના પરણે એક મહિલા છો ને તમારો દેવાર તમને દરરોજ બાથરૂમમાં નાહવા જાઓ ત્યારે જુએ છે તો તમે તે જુએ છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ તો તમને જો તમારા દેવ ગમતા હોય તો તમે તેમને વાત કરી શકો છો અને ખોલીને વાત કરી શકો છો જો તમને તમારા દેવા ના ગમતા હોય તો પણ તેમને કહી શકો છો

તમારા દેવ ગમે છે અને દરરોજ તમે બાથરૂમમાં નહાવા જાવ ત્યારે તે તમને જુએ છે તો તેની માટે તમે પ્રૂફ તરીકે કેમેરામાંથી વિડીયો પણ ઉતારી શકો છો પરંતુ જો તમને પણ આ બધી વસ્તુ ગમતી હોય તો તમારી પર જોઈને હક લાગવાનો નથી. બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા દેવાર જ્યારે તમારી સાથે બધું કરવા માટે આવે છે

ત્યારે તેને એક્સપેસિફિક આપો અને સાથે પ્રોટેક્શન નો પણ ઉપયોગ કરવો જેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થાય તો તમે તેનાથી બચી શકો અને આગળ તમને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ ઊભી ના થાય બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા દેવા તમે બાથરૂમમાં નાહવા જતા હોય ત્યારે તમને જો જોવે છે તો તેની માટે તમે ઘણા બધા સ્ટાવી શકો છો કે તમે તેને ડાયરેક્ટ બધું પૂછી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *