હું 32 વર્ષીની છું મારી બહેનપણીના છોકરાને પ્રેમ કરું છું અને શ-રીર સુખ પણ માણ્યું છે પરંતુ હવે તે લગ્ન…

about

મારું નામ પ્રતીક છે હું 25 વર્ષનું એની અંદર અભ્યાસ કરું છું વધારે સમય રહેતો નથી કારણ કે મને બહાર ઘણા બધા કામ હોય છે જેના કારણે હું બહાર જ રહેતો પરંતુ બહાર રહેવાની સાથે ઘણા બધા લોકો સાથે રિલેશનમાં પણ મને રિલેશનમાં રહેવું ખૂબ જ ગમે છે

મારી ઉંમર આમ તો 25 વર્ષની યુવાન છો અને યુવાનની જોશની અંદર મને બધી છોકરીઓ સાથે કરવું બધું ખૂબ જ ગમે છે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા છોકરાઓ છે જે લોકો પૈસા આપીને બધી છોકરો પાસે જતા હોય છે પરંતુ મને લાગે છે કે તેઓ પાછા આપીને કે વધારે મજા નઈ આવતી જેના કારણે હું એવી છોકરી શોધું છું કે જેઓ ઘરની હોય અને ચિંતા તો હું બધું કરી શકું ને તેઓને પણ ઘણી બધી ઈચ્છા હોય

જેના કારણે મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને મારી જિંદગી ખૂબ જ સરળ હોય તેવું મને લાગે છે પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક સમય એવો પણ આવશે કે હું મોટી ઉંમરની જે મારાથી મોટી મોટી છોકરી હોય છે તેની સાથે પણ હું બધું કરીશ

અને જે લગ્ન થયેલી છોકરીઓ હશે તેની સાથે પણ મને બધું કરવાનો મોકો મળશે પરંતુ એ મોકો મને મળ્યો સામાન્ય રીતે હું વનિતા ના ઘરે જતો હતો અને તેના ઘરે જઈને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી કારણ કે તેના ઘરે જઈશ તો ત્યારે તે મને ઘણી બધી વસ્તુઓ બતાવતી અને તેના કારણે આવતી હતી પરંતુ હવે મારા પણ દિવસો ખોલવાના હતા કારણ કે હવે વનિતા નો પતિ પણ ઘરની અંદર મોતો અને જાહેર વહીત નો પતિ ઘરની અંદર ન હોય

ત્યારે તો મને મજા પડી જવાની હતી તે હું મને ખબર હતી કારણકે પતિ જ્યારે ઘરની અંદર નથી હોતો તેવા સમયની અંદર હું નીતા સાથે બધું કરી શકવાનો હતો અને પછી તો શું હતું ક્યારે આવવાના છે એટલે વનિતા એ મને કહ્યું કે તે તો હવે પાછા પાંચ થી છ મહિના પછી આવવાના છે એટલે તે ઘણા બધા કામથી બહાર રહેવાના છે તો એવું હોય તો તું આવી શકે છે

એટલે પછી તો શું હતું મેં પણ તને કહી દીધું કે હું તારી માટે આવીશ અને પછી તો રાત્રી નો સમય હતો વનિતા પાસે ગયો અને બેડરૂમમાં લઈ જઈને તેને દરવાજો બંધ કરી દીધો અને ત્યારબાદ અમે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું

મારી રીતે જ ના વધી રહી હતી અને તેની પણ વધી રહી હતી તેને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને મને પણ મજા આવી રહી હતી અને પછી અમે આખી રાત બધું કર્યું અને તેની સાથે તેને બરાબરની લબ લબાવી અને તેને સંતોષ આપ્યો અને મને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *