હું 25 વર્ષનો છું મારી સાસુને ડોગી સ્ટાઈલમાં શ-રીર સુખ માણવું વધારે ગમે છે એક દિવસ કો@ન્ડમ ફાટી જતા…

social

મારું નામ સત્યમ છે હું 25 વર્ષનો છું અને મારા લગ્નને હજુ બે વર્ષ જ થયા છે મારી પત્ની મારી સાથે ખુબ જ સરસ રીતે શરીર સુખ માણે છે પરંતુ મને મારી પત્ની સાથે વધારે સમય વિતાવો ગમતો નથી

કારણ કે અને બીજી છોકરીઓ સાથે સમય વિતાવો ખૂબ જ ગમતો હોય છે અને હું વારંવાર બીજી છોકરીઓ પાસે જતો પણ હું છું અને પૈસા આપીને આવતો પણ ઓછો અને તેમની સાથે ખૂબ જ મજા કરતો

ઓછો જે મજા લોકો સાથે કરી શકું છું તે મજા અમારી પત્ની સાથે કરી શકતો નથી પરંતુ એક વખત થયું એવું કે હું ઘરની અંદર હતો અને મારી પત્ની બહાર ગઈ હતી અને મારા સાસુ મારા ઘરે આવેલા હતા

જ્યારે મારા સાસુ મારા ઘરે આવેલા હતા ત્યારે તે સુતા હતા અને હું પણ તેમની રૂમમાં ગયો અને થોડુંક મારું કામ પતાવી અને પાછો મારી રૂમની અંદર આવતો રહ્યો પરંતુ જ્યારે રૂમની અંદર સૂતો હતો

અને મારા સાસુ મારી પાસે આવી અને તેને તરત જ મારા પેન્ટ વહાણ ના કહી દીધું મેં તમને જોઈને કહ્યું કે તમે આ શું કરી રહ્યા છો એટલે તેમણે મારા મોઢા પર હાથ મૂકી દીધો અને કહ્યું કે હવે તારે બોલવાની કઈ જરૂર નથી

હું કેટલા સમયથી તરસી છું અને મારી છોકરી મને બધું કહેતી હોય છે કે તું તો ખૂબ જ સરસ રીતે કરશો એટલે મેં કીધું હા કરું છું પરંતુ એ તમારી માટે નથી પરંતુ તે મને મારી એક ન સાંભળી અને તેઓ મારી માથે ચડી ગયા

અને તેમણે મારી ખૂબ જ મજા લઈ લીધી ત્યારબાદ મેં તમને કહ્યું કે આવું કરશો તો આપણા સમાજમાં સૂઈ જતા રહેશે આપણે આવું ન કરે એટલે તરત જ તે મને થોડીક વારમાં પોતાની પાસેથી કોન્ડમ કાઢ્યું

અને તે મને આપી દીધો અને કહ્યું કે આ કોન્ડમ છે આ પહેરી લે અને પછી મને મજા આપ મને પણ કોઈ એવી વ્યક્તિ જોતી હતી જે મને મજા આપી શકે અને તમને તે કોન્ડમ પહેરી લીધું

અને તેમની સાથે મેં ખૂબ જ જોરદાર રીતે મજા કરી પરંતુ મજા કરતા કરતા થયું એવું કે કોન્ડમ ફાટી ગયું ને ત્યાર બાદ તો મને ખૂબ જ ડર લાગવા લાગ્યો પરંતુ જ્યારે મેં જોયું ત્યારે ખબર પડી કે મારું પાણી હજી તેમની અંદર નીકળેલું નહોતું અને ત્યારબાદ પછી અમે હાથેથી તેમની બહાર મોઢા ઉપર પાણી છટકાવી દીધો અને તેમને પણ ખૂબ મજા આવી અને મેને પણ તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *