હું ૨૫ વર્ષની છું મારા પિતાની ઉમરના વ્યક્તિએ મને મજા કરાવી હવે મારાથી રહેવાતું નથી હું શું કરું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું ૨૫ વર્ષની છું મારા પિતાની ઉમરના વ્યક્તિએ મને મજા કરાવી હવે મારાથી રહેવાતું નથી હું શું કરું?

તમે કરી રહ્યા છો કે તમે 25 વર્ષના છો અને તમારા પિતાની ઉંમરના વ્યક્તિ સાથે તમે મજા કરી અને હવે તમારે તે રહેવાતું નથી તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારી પિતાની ઉંમરના જે વ્યક્તિ હશે તેને તો ઘણો બધો અનુભવ હશે અને અનુભવના કારણે તેઓએ તમારી સાથે ખૂબ જ સરસ રીતે બધું કર્યું હશે

અને તમને તે ખૂબ જ પસંદ આવ્યા હશે પરંતુ હજુ તમારી ઉંમર નાની છે અને તમે નાની ઉંમરના હોવાથી તમે નાની ઉંમરના લોકો સાથે બધું કરી શકો છો તમે મોટી ઉંમરના લોકો સાથે બધું કરો છો તો તે ખૂબ જ કુદરતી વિરુદ્ધમાં હોય છે અને તમે આવું કરી શકતા નથી જેના કારણે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે

તમે 25 વર્ષના છો તો નાના લોકો સાથે બધું કરો તમારા પિતાની ઉંમરના વ્યક્તિ સાથે બધું કર્યું અને તમારાથી રહેવાતું ના હોય તો તમે તમારી આંગળીઓનો ઉપયોગ કરીને પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બાકી તો વધારે હું આમાં કંઈ કહી શકતો નથી તમે આટલું કરશો તો પણ તમારી જિંદગી બદલાઈ જશે પરંતુ મોટી ઉંમરના લોકો સાથે બધું કરવાનું રહેવા દો.

પ્રશ્ન. મારા પતિ બહારગામ ગયા હતા તો મે મારા જુના મિત્રને ઘરે બોલાવી માણ્યું શરીર સુખ, પણ હવે મને થાય છે ચિંતા હું શું કરું?

તમે કર્યા છો કે તમારા પતિ બહારગામ ગયા હતા અને તમારા જૂના મિત્રને તમે ઘરે બોલાવ્યો હતો અને જૂના મિત્રોને ઘરે બોલાવીને તમે બધું કરી નાખ્યું હતું અને હવે તમને ચિંતા થાય છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે આવી વસ્તુ કરતાં પહેલાં તમારે સો વખત વિચારવાની જરૂર હતી અને તમે વિચાર્યા વગર બધું કર્યું છે

તો હવે તેનું પરિણામ તમારે ભોગવવા તો તૈયાર રહેવું પડશે પરંતુ તમારા પતિ બહારગામ ગયા હતા અને ત્યારબાદ તમે બધું કર્યું પરંતુ તમારા પતિને તો હજુ ખબર નથી પડી ને હવે તમે સમજી લો કે આ તમારી એક ભૂલ છે

અને ભૂલ સમજીને તમે હવે આ બધી વસ્તુ ભૂલી જવું અને આગળ જતાં તમે ધ્યાન રાખજો પરંતુ તમારા પતિને તેની વિશે કંઈ ખબર ન પડવી જોઈએ અને તમારા પતિ જ્યારે બહારગામ ગયા હતા ત્યારબાદ તમે તમારા જૂના મિત્રને બોલાવ્યો તો શું તે સાથે પ્રોટેક્શન લઈને આવ્યો હતો તે પણ તમારે જાણવાની જરૂર છે જો તે એવું કંઈ લઈને નથી આવ્યો

ને તમને એમનેમ જ બધું કરી નાખ્યું છે તો ત્યાર બાદ ચિંતા નો વિષય છે બાકી તે બધું લઈને આવ્યો હોય તો તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે મજામાં રહી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *