હું 24 વર્ષની કુંવારી યુવતી છુ મારી બહેનપણીના કહેવાથી હું તેના ભાઈ સાથે શ-રીર સુખ માનવ તૈયાર થઇ ગઈ..પછી ખબર પડી કે તે તેની બહેન પણ

about

મારું નામ આશિષ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજમાં મારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ છે અને તે ઘણી વખત મને કહેતી હોય છે કે મારે તારા ઘરે આવું છે

અને હું તેને કહેતો આવું છું કે તું મારા ઘરે નથી આવી શકે. મારા ઘરે ઘણા બધા હોય છે અને તેને હું જવાબ ન આપી શકું કે તું મારી કોણ છે અને પરંતુ મારી ગર્લફ્રેન્ડ તો કોઈ માનતી જ ન હતી

અને પછી મને કહેવા લાગી મારે તો ઘરે આવું જ છે પછી એવું થયું કે જ્યારે હું મારા ઘરે ગયો એક દિવસ ત્યારે મને ખબર પડી કે અત્યારે અઠવાડિયા સુધી અહીં ઘરે કોઈ રહેવાનું નથી કારણ કે તેઓ બધા લગ્નમાં બહાર જાય છે

પરંતુ મારી પરીક્ષા હોવાથી હું જવાનો ન હતો તેથી હું કર્યો હતો અને પછી મેં મારી ગર્લફ્રેન્ડને કહ્યું કે જો અત્યારે અઠવાડિયા માટે ઘરે કોઈ નથી અને તારે મારા ઘરે આવવું હોય તો તું આવી શકે ને પછી જ્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારા ઘરે આવી

એટલે મેં તેને કહ્યું કે કેમ તું મારા ઘરે મને એમ જ કહેતી હતી કે મારે તારા ઘરે આવવું છે બસ હવે સારું લાગ્યું જ્યારે તું મારા ઘરે એટલે તો તે કહેવા લાગી આવું હોય તો કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને હું આવીશ એટલે મને આનંદ થાય છે

અને તારા ઘરે કોઈ છે નથી તેથી વધારે આનંદ થાય છે કારણ કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી હવે ચાલ હું તને એક જગ્યાએ તો મને કહ્યું અને પછી મારો હાથ પકડીને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો અને મારા બેડરૂમમાં લઈ ગયા બાદ

તે મને કહેવા લાગી કે હવે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે ને તેને મારા બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને પછી તે મને મુખ મીઠું કરાવવા લાગી અને મુખમૈથુન કરાવતી હતી એટલે મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી

પછી તેને કહ્યું કે હું તને કહું અને પછી તે મને હું કહીને મારે તેના બંને કર્યા અને પછી મને કહેવા કે કે હવે તું મારા બંને પગ છે તેની વચ્ચે આવીને બેસી જા ને પછી તે ણે કહ્યું તે પ્રમાણે તેના બંને પગ પહોળા હતા

તેની વચ્ચે જઈને બેસી ગયો અને પછી તેને કહ્યું તે પ્રમાણે મેં મારું અંદર નાખી દીધો અને તેને મજા કરાવવાની શરૂ કરીને મજા કરાવતા કરાવતા મે તેની સાથે ખૂબ જ મજા કરી અને તેને ગુફાના દરવાજા ખોલી નાખ્યા

અને પછી તે ડોગી સ્ટાઇલ માં સુઈ ગઈ અને મેં તેને પાછળથી પણ થોકી નાખી અને મને તેને ઠોકવાની ખૂબ જ મજા આવી અને પછી તેની સાથે સારી એક સંબંધ બાંધતા ક્યારે મારું નીકળી ગયું તેને મને ખબર જ ના પડી અને પછી મેં તેને કહ્યું કે હવે મારું નીકળી ગયા છે હું વધારે સમય તને ન આપી શકો. હવે બીજી વાર કરશો ને પછી તેની સાથે મને બહુ જ મજા આવે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *