હું 23 વર્ષનું યુવતી છે એક દિવસ મારી માસી મારા ભાઈ સાથે નિવસ્ત્ર હાલતમાં શ-રીર સુખ માનતી હતી ત્યારથી મનેય એવું કરવાની ઇચ્છા થઈ ગઈ છે, તો મારે શું કરવું જોઇએ??

about

પ્રશ્ન.ચ પા ચ પી બોલાવ્યા બાદ હવે મારો પ્રાઈવેટ પાર્ટ ઢીલો થઇ ગયો છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે બધું કરો છો ત્યારે તમારો પ્રાઇવેટ પર ઢીલો થઈ ગયો છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સમગ્ર રીતે ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હોય છે કે તે વસ્તુ આ કરે છે ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ નહીં થાય

પરંતુ તેઓ હકીકતમાં હોતું નથી પહેલા તો વસ્તુ હોય છે કે તમારે તે વસ્તુ ધ્યાન રાખવી પડે કે જ્યારે તમે કરી લો છો ત્યારે તેને પહેલા જેવી સ્થિતિમાં લાવી શકતા નથી અને તમે જેવું કરવાનું પ્રયાસ પણ કરો છો તે સમયની અંદર તમને કંઈ પણ પ્રકારે ફરક નથી પડવાનો એટલે તમારી તે વસ્તુ મૂકી દેવી જોઈએ હા, ઘણું બધું દુનિયાની અંદર ઓપરેશન છે

કે જે તમે કરાવું છું તો તેવા સમયની અંદર તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ જે હોય છે ઢીલો થઈ ગયો હોય તો તે સારો એવો થઈ શકે છે પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં કોઈ ઈલાજ રહેતું નથી એટલે તમે તે વસ્તુ કરો છો ત્યારબાદ તમારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ જે છે તે ઢીલો થઈ ગયો હોય તો તેની માટે હવે તમે કઈ કરી શકતા નથી તેવી સ્થિતિમાં રહેવાનું છે પરંતુ હા તેમાં તમે થોડી ટ્રીટમેન્ટ કરાવો છો થઈ શકે છે તો મને લાગે છે એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પણ નહીં પડે.

પ્રશ્ન. શિયાળા ની અંદર પણ મને ચ પા ચ પી વખતે પરસેવો વળી જાય છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે શિયાળાની અંદર તમે બધું કરતી વખતે પરસેવો વળી જાય છે તો તેવા સમયની અંદર તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે સામાન્ય અંદર બધું કરતા હોય છે અને હોતું નથી સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે કે શિયાળાની અંદર તો ઠંડી એટલી બધી હોય છે કે તમે બધું કરો છો.

તો તેમાં સમયની અંદર કોઈ પણ થતું હોતું નથી અને સામાન્ય રીતે બધા મજા લેતા આવજો પરંતુ ઘણા બધા લોકો હોય છે પણ બધું કરે છે તો તેમાં સમયની અંદર તેઓને પરસો વળી જતું હોય છે અને તેવા સમયની અંદર તેઓ શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તેઓ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકે છે હું તો તમને એટલું માત્ર કહેવા માગું છું

કે શિયાળાની અંદર તમે બધું કરતા હોય ને પરચો વળી જતો હોય તો પહેલા તો સૌ પ્રથમ તમારે થોડો મેડીટેશન કરવાની જરૂર છે અને લોકેશન કરવાની જરૂર છે અથવા તો તમે જમીને તરત જ ખ્યાલ આવી તો પણ તમને આવી રીતે થઈ શકે છે

એટલે પહેલા તમારે તે વિચારવાની જરૂર છે કે તમારે જમીને સિદ્ધ આ બધું ન કરવું જોઈએ ભોજન લઈને તમે બધી વસ્તુ કરો છો તો પણ તમને થઈ શકે છે એટલે તમારે ખાલી પટેલ કરવું પડે અને બીજી વસ્તુ છે કે તમે રાત્રે કાં તો મૂડી રાત્રે બધું કરો છો તો સવારે વહેલી સવારે બધું કરો આવા સમયની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *