હું 23 વર્ષની કુંવારી યુવતી છું હું હોસ્ટેલમાં આ રમકડાંથી આનંદ કરું છું એક દિવસ અંદર રહી જતા

about

પ્રશ્ન. ફોર પ્લે થી મને કેવી રીતે મજા આવી શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમને ફોર પ્લે થી કેવી રીતે મજા આવી શકે તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે તેની અંદર પણ તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

પહેલા તો તમને જાણવાની જરૂર છે કે સામાન્ય રીતે તમે આ વસ્તુ કરીને મજા લઇ શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે જેને તમે કોઈપણ વસ્તુની શરૂઆત કરતા હોય છે તમે તે વસ્તુ જેની સારી રીતે કરો છો તેની સામેવાળી જે પાર્ટનર હોય છે તેને તમે મજા આપી શકો છો એટલે તમારે સૌ પ્રથમ તો પહેલા એ વસ્તુની જાણવાની જરૂર છે

કે તેની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યા જે છે તે તમારી સોલ્વ થઈ શકે છે અને ફોર પ્લે થી તમને ઘણી બધી મજા આવી શકે છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલા તો તમે વસ્તુ હોય છે કે તમે જ્યારે આ શરૂઆત કરો છો ત્યારે તમારા શરીરને જોવામાં જોતું હોય છે અને એટલે કે જે ગરમી જોતી હોય છે તે ગરમી જેવો છે

તે મળી જતું હોય છે ને જ્યારે ગરમી મળી જતી હોય છે તેની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને સામેવાળું જે વ્યક્તિઓ છે તેને પણ મજા આવી જતી હોય છે પહેલા તો તમારી ગરમી મેળવવાની છે અને તમે ગરમી મળી રહો છો અને તમને ગરમી મળી રહે છે ત્યાર બાદ તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો અને તેની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે.

પ્રશ્ન. શું હું બે પુરુષો ને એક સાથે મજા આપી શકું?

તમે એવું છો કે શું બે પુરુષો વચ્ચે તમે જ માની શકો છો ના પાડવાનું નથી તેમાં તમે સ્વતંત્ર કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ ના પાડવા આવવાનું નથી પરંતુ તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે બે પુરુષો સાથે શું કામ મજા લેવા માગું છું. સામાન્ય રીતે એવું બની શકે કે તમે કોઈ સર્વિસ આપતા હોય અથવા તો તમારે બધુ કરવા માંગતા હોય

ત્યારે તમે આ વસ્તુ કરતાં હશો અને ઘણા બધા લોકો મને પ્રશ્ન પણ પૂછતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે પુરુષો સાથે બધું કરી શકે કેમ તો હું તો તમને એટલું કહેતો આવું છું કે સાથે તમે બધું કરી શકો છો તમે કોઈ પ્રકારે વાંધો નથી પરંતુ બે પુરુષો તમને ઓળખતા હોવા જોઈએ અને સામાન્ય રીતે તમારી જે સામાન્ય રીતે બધી વસ્તુઓ તો મને ખબર હોવી જોઈએ

બીજી વસ્તુ એવી થતી હોય છે કે જ્યારે તેઓ વધુ કરવા માટે આવતા હોય છે ત્યારે હજી પુરુષો જે તે ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે અને તેનામાં ખૂબ જ વધી જનાર રહેલું હોય છે જેના કારણે તમે કોઈ વખત તેને કહો તો કે હવે તમારા આગળ વધવાનું નથી અને તમારે કંઈ કરવાનું નથી છતાં પણ તેમાં આગળ બતાવવું છે અને બધું કરતા ઓછા અને જેના કારણે જે દર્દ છે

જે તમને થતું હોય છે એટલે તમારે દર્દ જો સહન કરવાની તાકાત હોય અને તમે બધું કરી શકતા હોય તો સામાન્ય રીતે પુરુષો સાથે પણ તમે વધુ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ રોકવાનું નથી અને તમે સરળ રીતે બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *