હું 23વર્ષની કુંવારી યુવતી છું મેં ભૂલમાં વા-ય-ગ્રાની ગોળી ખાઈ લીધી…અંદર આંગળી નાખીને પાણી કાઢવાની કોશિશ કરી પછી બેડરૂમમાં નિવસ્ત્ર થઇ અને વાઇબ્રટર અંદર નાખીને અર્ધો કલાક હલાવ્યું તો પણ પાણી ન નીકળ્યું…

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારો બોયફ્રેન્ડ મને દરરોજ ચ પા ચ પી માટે ફોર્સ કરે છે હું શું કરું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો બોયફ્રેન્ડ તમને દરરોજ બધું કરવા માટે ફોર્સ કરે છે તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમારી શું કરો છો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તમે યુવાનો છે ત્યારે યુવાનીના સમયમાં તમને વધુ કરવાનો ખૂબ જ શોખ રહેતો હોય છે

અને તમને ઘણી બધી મજા પણ બધું કરીને આવતી હોય છે પરંતુ તમારી તે વસ્તુ વિચારવી જોઈએ કે તમારું બોયફ્રેન્ડ જ્યારે દરરોજ આવું બધું કરવા માટે કહેતો હોય તો તેવું કેમ રહી રહ્યો છે કે તમારે જવું જોઈએ કે તમે બધું કરી શકો છો અને તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે તો તમે સરળતાથી તેની સાથે જઈ શકો છો અને તમને ભાવે એટલી વખત તમે બધું કરી શકો છો

પરંતુ તે વસ્તુઓ તમારી વિચારવી જોઈએ ત્યારબાદ તમારે કોઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ જ્યારે તમે તે વસ્તુ કરો છો ત્યારે સરળતાથી તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે અને તમે મજા પણ લઈ શકવાના છો એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ

અને તમને ઘણી બધી મજા આવશે અને તમને ઘણી બધી મજા આવશે એટલે તમને સામેવાળા વ્યક્તિને પણ તમે મજા આપી શકશો એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન. મને મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ સાથે હવે પહેલાં જેવી મજા નથી આવતી હું શું કરું?

તમે હવે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે હવે તમને પહેલા જેવી મજા નથી આવતી તેની માટે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમને મજા કેમ નથી આવતી તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તેનો નિકાલ તમારે કરવો જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તો પહેલાની જેમ તમને મજા આવતી હશે પરંતુ તમને મજા લેવી હોતી નથી અથવા તો તમારું જે મગજ હોય છે તે બદલાઈ ગયું હોય છે અને તમારો જે પ્રેફેન્સ હોય છે અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે

એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને પહેલા ની જેમ મજા ન આવતી હોય તો કેમ મજા નથી આવતી તે વસ્તુ તમારે પૂછવી છે અને ત્યારબાદ તમારો કોઈ છે સોલ્યુશન હોય તે લાવવું જોઈએ તમે આ વસ્તુ કરો છો

તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહિ પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને પહેલા ની જેમ મજા ન આવતી હોય તો કેમ નથી આપી તે તમારે તેને વાત કરવી જોઈએ તમને શેમાં મજા નથી આવી રહી

કે બાબતમાં તમને કંટાળો આવી રહ્યો છે તમને શું થઈ રહ્યું છે આ બધી વસ્તુઓ અને ત્યારબાદ તમે તેનો નિકાલ કરી શકો છો જેનાથી તમને પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ ના પડે અને સામેવાળું જે પાત્ર છે તેને પણ કોઈ સમસ્યાને પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો એટલે તે વસ્તુ કરતાં તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *