હું 21 વર્ષની કુંવારી યુવતી છું, આ ઠંડીની મોસમમાં મને શ-રીર સુખ માણવાંની ખુબજ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ..

about

મારું નામ સુનીલ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું એક મોટી હોટલમાં કામ કરો છો અને ત્યાં હોટલની બાજુમાં જ મારા માસી નું ઘર છે તેથી હું ઘણી વખત જ્યારે મને હોટલમાંથી ફ્રી થતાં મોડું થાય છે

ત્યારે હું મારી માસી ના ઘરે જ રહી જાઉં છું અને તેથી જ મને મારા માસી સાથે ઘણું ગમે છે હું જેટલો મારા ઘરે રહ્યો જ નથી તેમથી વધારે હું મારી માસીના ઘરે જ રહેતો હું છું તેથી મારી માસી ના ઘરના ફેમિલી બધા જ મને આજુબાજુ વાળા પણ મને સારી રીતે ઓળખી ગયા છે.

એક દિવસ એવો થયો કે આખા ઘરમાં મા તને મારે પણ ત્યાં ઘરે જવાનું થયું અને પછી ત્યાં જઈને જોયું કહેતા હતા કે આજે બધાને થોડું થોડું કામ હતું તેથી બધા બહાર ગયા છે અને મને આનંદ થયો કે આજે તને મોડું થયું અને તો અહીં રહી ગઈ કારણ કે હું પણ તને ફોન કરવાની જ હતી કે હું એકલી છું તો તું આપને એકબીજાની કંપની મળી રહેશે

અને પછી માસે કહેવા લાગ્યા કે તું તો ત્યાં હોટલમાં જમીને જ આવ્યો હશે તેથી હવે આપણે અહીં સુઈ જઈએ અને પછી માસી મને કહેવા લાગ્યા કે જો સુનિલ તું પણ એકલો છે અને હું પણ એકલી જ છું

ચાલ આપણે બંને મારા રૂમમાં જ સુઈ જઈએ અને પછી મેં પણ કહ્યું કે હા માસી આજે તમે પણ એક જ છો અને હું પણ એકલો છું તો આપણે તમારા રૂમમાં શું છે મેં તો એવું કંઈક વિચાર કરેલો જ નહીં કે માસીને આવું પણ થશે અને માસી મને આવી રીતે પણ કહેશે તેથી હું તો એમને એકદમ નિર્દોષની જેમ ત્યાં રૂમમાં જઈને સૂઈ ગયો.

પછી માસી પણ ત્યાં રૂમમાં આવ્યા અને બાજુમાં સૂઈ ગયા અને માસી કહેવા લાગ્યા આજે મેં તને ક્યાં કીધું તેમ તું પણ એટલો છે અને હું પણ નથી કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે મેં તે દિવસે તારા ફોનમાં જોયું હતું કે તું એકલો એકલો એવા વિડીયો જોઈને બધું કરે છે અને મજા કરે છે અને મારે પણ તારી સાથે બધું કરવું છે હું તો એકદમ બજારમાં પડી ગયો

અને પછી માસી થી રહેવાનું નહીં એટલે માસીએ મને એમ કહ્યું કે તું તારા ફટાફટ કપડા કાઢ અને પછી જ્યારે અમે મારા ફટાફટ કપડા કાઢ્યા બધે બધી કિસ કરવા લાગ્યા અને પછી મેં પણ બધું સહન કરી શક્યો એટલે મેં માસીના કપડા કાઢ્યા

અને પછી મેં માસીની ઉપરથી નીચે બધી કિસ કરવા લાગ્યો અને પછી ધીમે ધીમે નીચેની જગ્યા અને ત્યાં જ્યારે મારો હાથ ગુફા હતી અને તેની અંદરથી ખૂબ સરળતાથી મારો હાથ હોય અને ત્યારે જ વિચાર કર્યો કે માસી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને મેં જેવું વિચાર કર્યો હતો તે રીતે જ એકદમ ઝડપથી અને સુંદર રીતે બધું કર્યું અને માસીની પણ કહ્યું અને અમે ખૂબ મજા કરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *