હું 21 વર્ષની યુવતી છું અને 2 વર્ષથી જીજાજી સાથે શરીર સુખ માણો છો, શું હું બરાબર કરી રહી છું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારો દેવર ઘરમાં બધાની સામે મારા હિપ્સ પર અને પેન્ટીમાં હાથ મારે છે, એક દિવસ બ્રેસ્ટ સ્પર્શ કરી લીધા..મારે શું કરવું જોઈએ?

તમારા દેવર ઘરમાં બધાની સામે તમારા હિપ્સ અને પેન્ટીમાં હાથ મારે છે અને એક દિવસ તમારા બ્રેસ્ટ સ્પર્શ કરી લીધા હતા તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે જો તમારા પતિ ઘરે ના હોય અથવા તો તમારા પતિની ગેરહાજર હોય ત્યારે તમારા દેવર આવું કરતા હોય તો તે વસ્તુ સદંતર ખોટી કહેવાય

જેના કારણે હું એટલું કહી શકું છું કે તમારે તમારા પતિને તેની વાત કરવી જોઈએ પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે પતિ સિવાય દેવર સાથે પણ સ્ત્રીઓને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને તમને જો તેની સાથે મજા માણવાની ઈચ્છા હોય છે તો તમે તેમની સાથે બિન્દાસ વધુ કરી શકો છો અને તેવું કરે છે તેનો મતલબ તેમનો સંકેત એટલું જ છે

કે તેમને તમારી સાથે બધું કરવું છે તો તમે જો તમને હા પાડો છો કે હા તમે મારી સાથે બધું કરી શકો તો બિન્દાસ તમે તેમની પાસે જાઓ તમારા દેવરને જણાવો કે મારે તમારી સાથે શરીર સુખ માણવાની ઈચ્છા છે તો તેઓ તમારી સાથે આવશે અને તમે બંને તમારી રીતે બધું કરી શકો છો તેમાં તમારે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી

પરંતુ જો તમારી ઈચ્છા હોય તો આ વસ્તુ કરવાની છે પરંતુ તમારી ઈચ્છા નથી તો તમે કાયદેસર રીતે તમારા પતિને જણાવી શકો છો અને આગળ કાનૂની કાર્યવાહી પણ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. હું 21 વર્ષની યુવતી છું અને 2 વર્ષથી જીજાજી સાથે શરીર સુખ માણો છો, શું હું બરાબર કરી રહી છું?

તમે કહો છો તે રીતે કે તમે 21 વર્ષની યુવતી છો અને બે વર્ષથી જીજાજી સાથે તમે બધું કરો છો તો શું તમે બરાબર કરી રહ્યા છો કે કેમ હવે સૌ પ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે જ્યારે શારીરિક સંબંધ બાંધો છો ત્યારે તમે બરાબર કરો છો કે નહીં તેનો તો મને ખ્યાલ નથી પરંતુ એટલી વસ્તુ તમને સિમ્પલ રીતે જણાવી રહ્યો છું

કે તમે 21 વર્ષના છો અને તમારા જીજાજી તમારી કરતા મોટી ઉંમરના હશે અને તેમની સાથે જ્યારે તમે વધુ કરવા માટે જાઓ છો એટલે તમને ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓની સંભાવના રહે છે હજી તમારી ઉંમર છે અને તમે ઉગતું ફૂલ કહેવાઓ અને જ્યારે તમે આવી બધી વસ્તુઓ કરવા લાગો છો તો તમને આગળ જતા ઘણી બધી પ્રકારની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તેઓ કોન્ડમ પહેરીને જો તમને બધું કરતા હોય તો તમને નીચેની જગ્યાએ સમસ્યા થવાની પણ સંભાવના રહે છે જેના કારણે તમારે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે બાકી તમને જો તમારા જીજાજી સાથે મજા આવતી હોય ને તમને શરીર સુખ માણવા માં મજા આવતી હોય તમે તેમની સાથે શું ખૂબ મહાણી શકો છો અને તમે બરાબર કરી રહ્યા છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા નથી પરંતુ આ વસ્તુ જો તમારી બહેનને ખબર પડે છે તો તેમની ઉપર શું ગુજરશે એ પણ તમારે યાદ રાખીને બધું કરવાનું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *