હું ૨૧ વર્ષની છું મારે મારા નીચેના ભાગના વાળ કાઢવા માટે શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું ૨૧ વર્ષની છું મારે મારા નીચેના ભાગના વાળ કાઢવા માટે શું કરવું?

તમે 21 વર્ષના છો અને તમારે તમારા નીચેના ભાગના વાળ કાઢવા છે તો તેને માટે તમે શું કરી શકો છો ઘણા બધા છોકરીઓને છોકરાઓ હોય છે કે જેમને ખબર જ નથી હોતી કે નીચેના ભાગના વાળ કેવી રીતે નીકળે છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે વાળ કાઢવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે અને જ્યારે તેમને વાગી જતું હોય છે

ત્યારે તેમણે ખૂબ તેમાં કારણે એવું થતું હોય છે કે તેઓ ત્યારબાદ બધે નીચે વાળ કાઢી શકતા નથી મેં તમને ખૂબ જ ડર લાગતો હોય છે જે નીચેના ભાગ નવા કાઢવા માટે પરંતુ જ્યારે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો જેમ કે તમે કોઈપણ પ્રકારનું વેક્સ લાવી શકો છો એના લાવી શકતો હોય તો ઘણા બધા પ્રકારના સાબુ આવે છે

લિક્વિડ આવે છે સાબુ તમે એક વખત લગાવી દો થોડાક સમય માટે રાખો છો ત્યારે ઓટોમેટીક તમારા નીચેના વાળ જે છે તે બધા પ્રકારની નીકળી જવાના છે અથવા તો તમે રેઝર નો ઉપયોગ કરો છો

તો તમારે રેઝર નો ઉપયોગ તમારે ધ્યાનથી કરવું પડશે. અને ધીમે ધીમે તમે કામ કરશો અને ક્રીમ લગાડીને કામ કરશો એટલે તમે નીચેના ભાગના વાળ પણ કાઢી શકશો અને તમને કોઈ પ્રકારની સમસ્યા આવવાની નથી અને તમે સામાન્ય રીતે નીચેના ભાગના વાળ કાઢી શકશો તેની ગેરંટી છે.

પ્રશ્ન. હું ૨૮ વર્ષની છું અને હું દરરોજ મારા કાકા સાથે શરીર સુખ માણું છું તેનાથી મને કોઈ વાંધો હોય શકે?

તમે કહો છો તે રીતે કે તમારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને તમે દરરોજ તમારા કાકા સાથે શરીર શોખ માનો છો તેના તમને કોઈ વાંધો થઈ શકે કે નહીં તો સૌપ્રથમ હું જણાવવા માગું છું કે એક તો તમે સામેથી કહી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને તમે તમારી કાકા સાથે સુખ માણસો એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે તમે જ્યારે સંબંધોની અંદર શરીર સુખ માણવાનું ચાલુ કરી દો છો

ત્યારે તો કઈ વાંધો નથી પરંતુ જો આગળથી કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમને સામાજિક રીતે વાંધો આવી શકે છે તમે કહો છો તે રીતે કે તમને સુખ માણવા માટે જોઈએ છે તો હવે કાકા ની ઉંમરે ઓબીયસલી તમારી કરતા મોટી હશે તેવું મને લાગે છે અને કાકા ની ઉંમર મોટી છે એટલે જ તમારે તે ગમે છે કારણ કે જે વ્યક્તિ મોટી ઉંમરના હોય છે

તેવું સારી રીતે બધું કરતા પણ હોય છે અને તેમનો સ્વભાવ અને તેની સાથે જ્યારે તે બધું કરતા હોય છે ત્યારે પણ આપણને ખૂબ મજા આવશે એના કારણે તમારા કાકા સાથે સુખ માણવા માટે ગમે છે

અને તેમને કોઈ પ્રકારનો વાંધો પડવાનો નથી પરંતુ હા તમે જ્યારે તમારા કાકા સાથે સુખ માણવા માટે આવો છો તો તેમને કહેવાનું રહેશે કે તમે સાથે કોન્ડમ પણ લઈને આવો ત્યારે તમે કોનું સાથે બધું કામ કરશો ત્યારે તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી અને તમે સરળતાથી તમને મજા પણ આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *