હું 20 વર્ષની કુંવારી યુવતી છું મને મારા કાકાનો છોકરો મને ખૂબ ગમે છે.એક દિવસ બેડરૂમમાં નિવસ્ત્ર થઇ અને તેનો હાથ પકડીને છાતી સાથે લગાવી..પછી તો કાબુ જ ના રહ્યો

about

પ્રશ્ન. મને હંમેશા છોકરીઓ પ્રત્યે આકર્ષણ રહે છે જેથી મારો પ્રાઈવેટ પાર્ટ વધી સમય ઉભો થઈ જાય છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને છોકરી વખતે ખૂબ જ આકર્ષણ રહે છે જેના કારણે તમારો જે પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે તે ઘણી બધી વખત ઉભો થઈ જજો અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે પહેલાં તો ખૂબ જ સારી બાબત કહેવાય કે આ વસ્તુ તમને થઈ રહ્યું છે કારણ કે ઘણા બધા લોકોને તો એવી સમસ્યા પણ હોય છે

કે તેઓની આ વસ્તુ થતી હોતી નથી પરંતુ તમારે થઈ રહી છે તો સારી વાત કહેવાય પરંતુ તમે કહી રહ્યા છો તે વધીને ઊભો થઈ જતું હોય છે તો તેમાં તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ તેમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો છે કે તમારા મનની અંદર જે વધારે રહેલો છે તેને તમારે દૂર કરવો જોઈએ કે તમે દૂર કરો છો ત્યારબાદ તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ તમને છોકરો પર આકર્ષણ છે તે તો સારી બાબત છે. પરંતુ તમારે તમારા મનમાં આખો દિવસ એ વસ્તુ ન ચલાવી જોઈએ જો તમે તેવું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે કોઈ પણ પ્રકારે કામ કરી શકવાના નથી અને ત્યારબાદ તમને ઘણી બધી સમસ્યા આગળ જતા આવી શકે છે એટલે તે વસ્તુ પણ તમારે જોવી જોઈએ જેનાથી તમને કોઈ વાંધો ન આવે.

પ્રશ્ન. મારા ભાભી સાથે મારે જોરદાર મજા કરવી છે પણ હું કેવી રીતે કરું?

તમે મને તમારે તમારા ભાભી સાથે ખૂબ જ જોરદાર મજા કરવી છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો છે કે તમારે તમારા ભાભી સાથે મજા કરવી જોતા તેની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે પહેલા તો તમારે તમારા ભાભી ને પૂછવું પડશે ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો

પહેલા તમારા ભાભી ને પૂછી લો અને તેઓ કરવું છે તો તમે બધું કરી શકો છો કરવા માટે કોઈ વસ્તુઓની જરૂર પડતી નથી પરંતુ તમારી સામેવાળું જે વ્યક્તિ હોય છે તેની પરીક્ષામાંથી હોય છે બંને આવી જાય ત્યારબાદ તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો અને તેની અંદર તમને કોઈપણ રીતે કોઈ રોકવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો એટલે તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નહીં

આવે બીજી વસ્તુ એ પણ તમારા ભાભી કેટલી ઉમરના છે અને તમારી ઉંમર કેટલી છે બંને વચ્ચેનો તફાવત કેટલો છે તે વસ્તુ પણ તમારે જોવી જોઈએ તમે સરળતાથી બધું કરી શકો પેલી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે બધું કરવા માટે જાવ ત્યારે તેવા સમયની અંદર કોઈ આજુબાજુમાં નથી તે પણ તમારે જોઈ લેવું જોઈએ અને જો કોઈને ખબર પડી જશે તો તમે તેનો શું પરિણામ તે પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ આ બધી વસ્તુનું જો તમને ખ્યાલ હશે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે બધું કરી શકશો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *