હું 18 વર્ષની યુવતી છું મને મારા પડોશમાં રહેતા એક છોકરો શ-રી-ર સુ-ખ માણવા ઓફર કરી છે હવે હું તેની સાથે રસપાન કરવા માગું છું….

about

પ્રશ્ન. કંઇ પોઝિશન માં ખૂબ જ જોરદાર ઉતેજના વધી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે કઈ પોઝિશનની અંદર બધું કરો તો તમે જોરદાર રીતે ઉત્તેજના વધારી શકો છો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે તમે અનેક પોઝીશનની અંદર બધું કરી શકો છો અને ઉત્તરના વધારી શકો છો પરંતુ તેની માટે પણ એક કાયદો હોય છે અને તે પ્રમાણે તમે ચાલો તમને ઘણા બધા પ્રકારે ફાયદો મળતો સામાન્ય જ્ઞાન માંગુ છું

કે સામાન્ય રીતે જે કોઈ પણ પોઝીશન હોય તેની અંદર જો તમારે ખૂબ જ ઊંચાઈના જોતી હોય તે પુરુષ તરીકે તમે કાવ ગર્લ પોઝીશન જે છે તે તમે રાખી શકો છો કારણ કે તેની અંદર તમને ખબર મજા આવતી હોય છે

અને આમાં તમારી પત્ની જે હોય અથવા તો કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ અથવા તો કોઈ પણ સ્ત્રી હોય તો તમારી માથે આવી જતી હોય છે અને સામાન્ય રીતે જે કાઉ રાઈડ કરતી હોય તે રીતે તમારી ઉપર રાઈટ કરતી હોય છે

અને તમારી રાઈડ ખૂબ જ સરસ બની જતી હોય છે સામાન્ય રીતે હોય એટલા માટે તમને ખૂબ જ તે જ ન વધી જતી હોય છે અને એટલી બધી હોય છે કે તમને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો જે હોય છે તે લોકો આવો એક વસ્તુ કરતા હોય છે જેના કારણે ખૂબ જ ફાયદો થતો હોય છે લાભ પોઝિશન તમે કરો છો તો તમારી ખૂબ જ જોરદાર રીતે પછી ઉત્તેજના વધી શકે છે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની ની સાથે ચ પા ચપી બોલાવવાની શ્રેષ્ઠ સમય કયો હોઈ શકે?

તમે જણાવી દેજો કે તમારી પત્નીની સાથે તમે બધું કરવા માટે માંગો છો પરંતુ તેની માટે શ્રેષ્ઠ સમય કયો હોય શકે તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે તમે ઇન્ટરનેટ કરે ત્યારે સમય સર્ચ મારશો તમને અવારનવાર ઘણા બધા સમય દેખાશે અને જેની અંદર કહેલું હશે કે આ પર્ટિક્યુલર સમય તમે જ્યારે બધું કરો છો તો તમને ખૂબ જ મજા આવશે અને તમને મજા પણ આવવાની છે

પરંતુ હકીકતમાં હું તમને જવા જણાવવા જાવ તો એવું કંઈ હોતું નથી સામાન્ય રીતે તમને જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે બધું થઈ શકે છે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેવો કહેતા હોય છે કે રાત્રીના સમય બધું કરવું જ પડે પરંતુ જો તમને ખ્યાલ છે કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા પણ છે જેઓને રાત્રે આવું બધું કરવાની મજા આવતી નથી કારણ કે તેઓને ઊંઘ આવતી હોય છે

પરંતુ તેઓ સવારે અથવા બપોરે તો અથવા તો સાંજે આ બધું કરતા હોય છે તે મને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે એટલે તમારે એ વસ્તુ પણ વિચારવાની જરૂર છે કે તમે જ્યારે બધું કરવા માટે જાઓ છો કે તેની માટેનો સમય એ જ છે કે જેની અંદર તમને મજા આવતી હોય બાકી તમને મજા ન આવતી હોય તો સમયસર રસ્તા હોઈ શકે તેવું મારું માનવું છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *