હવે કોઈપણ બેંકમાં ખાતું હોય માત્ર એક ‘Miss Call’થી જાણો તમારા ખાતાનું બેલેન્સ

nation

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનાના લાભાર્થીઓ માટે કામના સમાચાર છે. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના હેઠળ દેશના ગરીબોના ખાતા બેંકો, પોસ્ટ ઓફિસો અને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાં ઝીરો બેલેન્સ પર ખોલવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ગ્રાહકોને ઘણી મોટી સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે. જો તમારું પણ આ બેંકોમાં ખાતું છે તો તમે તમારા ખાતાનું બેલેન્સ પણ ચેક કરી શકો છો. આ માટે તમારે ઘરે બેસીને જ મિસ્ડ કોલ કરવાનો રહેશે.

SBI
જો તમારું એકાઉન્ટ SBIમાં છે તો તમે આ નંબર 18004253800 અને 1800112211 પર કોલ કરી શકો છો. તે પછી તમારી ભાષા પસંદ કરો. બેલેન્સ અને છેલ્લા પાંચ વ્યવહારો જાણવા માટે ‘1’ દબાવો. હવે તમને તમારું બેલેન્સ ખબર પડશે. આ સિવાય સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ખાતાધારકો તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી 92237 66666 પર કોલ કરીને પણ જાણી શકે છે.

PNB
પંજાબ નેશનલ બેંકમાં ખાતું ધરાવતા ગ્રાહકો તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી 18001802223 અથવા 01202303090 પર મિસ્ડ કોલ કરીને SMS દ્વારા તેમના ખાતાની બેલેન્સ ચેક કરી શકે છે. જો તમારો મોબાઈલ નંબર નોંધાયેલ નથી તો ખાતા ધારકો નજીકની શાખામાં જઈને આ સેવા શરૂ કરી શકે છે.

ICICI બેંક
જો તમારું ICICI બેંકમાં ખાતું છે તો તમે બેલેન્સ જાણવા માટે 9594612612 પર મિસ્ડ કૉલ કરી શકો છો. આ સિવાય ગ્રાહકો તેમના એકાઉન્ટ બેલેન્સની માહિતી જાણવા માટે ‘IBAL’ લખીને 9215676766 પર મેસેજ કરી શકે છે.

HDFC બેંક
HDFC બેંકના ખાતાધારકોએ બેલેન્સ ચેક માટે ટોલ-ફ્રી નંબર 18002703333, મિની સ્ટેટમેન્ટ માટે 18002703355, ચેકબુક કોલ કરવા 18002703366, એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ જાણવા માટે 1800 270 3377 પર કૉલ કરવાનો રહેશે.

બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ખાતાધારકો આ રીતે બેલેન્સ જાણી શકે છે, આ બેંકના ગ્રાહકો 09015135135 પર મિસ કોલ આપીને તેમના ખાતાનું બેલેન્સ જાણી શકે છે.

એક્સિસ બેંક
એક્સિસ બેંકના ગ્રાહકો તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 18004195959 પર કૉલ કરીને એકાઉન્ટ બેલેન્સ ચેક કરી શકે છે. ગ્રાહકો મિની સ્ટેટમેન્ટ જાણવા માટે 18004196969 પર કૉલ કરી શકે છે.

PFMS પોર્ટલ દ્વારા પણ બેલેન્સ ચેક કરી શકાય છે

PFMS પોર્ટલ પરથી બેલેન્સ જાણવા માટે, તમે પહેલા આ લિંક https://pfms.nic.in/NewDefaultHome.aspx# પર જાઓ. અહીં તમે ‘Know Your Payment’ પર ક્લિક કરો. હવે અહીં તમે તમારો એકાઉન્ટ નંબર દાખલ કરો. અહીં તમારે બે વાર એકાઉન્ટ નંબર નાખવો પડશે. તે પછી તમે આપેલ કેપ્ચા કોડ ભરો. હવે તમારા ખાતાની બેલેન્સ તમારી સામે સ્ક્રીન પર દેખાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *