“હવે બસ કરો દેવર જી” પણ છતાં મારા દેવરે મને એ રાત્રે પરસેવે રેબઝેબ કરીને ગચ ગચાવી.

nation

મારું નામ જીનલ છે હું 27 વર્ષની છું અને હાલ કોલેજ ની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરતા કરતા મારા લગ્ન પણ થઈ ચૂક્યા છે મારા લગ્ન જે હતા

એ સામાન્ય રીતે મારો જે બોયફ્રેન્ડ હતો તેની સાથે થયા હતા અને તેની અંદર મને ખૂબ જ મજા પણ આવતી હતી પરંતુ સામાન્ય રીતે જો અત્યારે હું વાત કરું તો સામાન્ય રીતે મારો જે પતિ છે

તે હંમેશા કામની અંદર લાગેલું હોય છે અને તે પહેલાં મને જે પ્રેમ કરતો હતો તેઓ મને પ્રેમ અત્યારે કરતો નથી તેઓ મને લાગે છે અને જેના કારણે મને તેની સાથે વધારે પડતી પહેલા જેવી મજા આવતી નથી અને જેના કારણે મને પણ ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે પરંતુ હું તેને કહી શકતી નથી કારણ કે મને પણ ખૂબ જ બીક લાગતી હોય છે

અને મને એવું લાગતું હોય છે કે ખૂબ જ કામની અંદર હોય છે તો તેના કારણે મારે તેને શું કામ હેરાન કરવા અને તેના કારણે કહેતી નથી પરંતુ મારા જે પતિ છે તેનો નાનો ભાઈ છે તે એટલે કે જે મારો દેવર થાય છે

ત્યાં દેવર ખુબ જ સારો છે અને તે દેવર હંમેશા મારી ઈચ્છાઓને વધુ સંતોષ હોય છે સામાન્ય રીતે દેવર છે એક વખત પહેલી વખત જ્યારે મારી પાસે આવેલો હતો ત્યારે તેને મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું હતું કે શું? તમને મારા ભાઈ મજા આપી શકતા નથી.

એટલે મેં તમને કહ્યું હતું કે ના તમારા ભાઈ તો મને કંઈ મજા આપતા નથી ને સામાન્ય રીતે રાત્રીના સમયે પણ સુઈ જતા હોય છે અને જેના કારણે મને ખૂબ જ કંટાળો આવે છે તે પહેલા જેવું હવે કરી શકતા નથી એટલે મારા મને એટલું કહેવું હોય તો હું તમારી સાથે બધું કરીશ ને ભાભી હું બેઠો છું અને પછી તો મને ખૂબ જ મજા આવી હતી કારણકે ઘણી બધી મજા આપેલી હતી

અને પછી તો શું હતું કે સામાન્ય રીતે અમે જ્યારે રૂમની અંદર ભેગા થયા ત્યારે ઘરની અંદર કોઈ પણ નહોતું ત્યારે મને તેનો સાચો જોવા મળવાનો હતો અને પછી તો ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આપી અને મારા સાથે મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી એક વખત થઈ ગયું કે રાત્રિનો સમય હતો બધા બહાર જતા રહ્યા હતા અને ત્યારે મારો દેવર મારી પાસે આવ્યો

અને પછી તો તેમણે ઉચ્ચ સ્કીમ લઈ ગયો અને ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું કે તમે રહેવા દો પરંતુ તે મને થોડો મુકવાનો હતો અને પછી તમારે તહેવારે મને એટલું જ કહ્યું અને બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું મેં કહ્યું કે બસ કરવા દેવરજી તેમને મને રાત્રે બધું કરીને પરસેવે રેબઝેબ કરી દીધી અને મારી સાથે બધું કરીને મને તો ત્યારબાદ મને ખૂબ જ મજા આવી અને ત્યારબાદ બસ એટલું જ નક્કી કર્યું કે હવે હું મારા દેવર ની સાથે જ બધું કરવાની છું ને તેની સાથે બધું કરું છું અને મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *