“હવે બસ કરો દેવર જી” પણ છતાં મારા દેવરે મને એ રાત્રે પરસેવે રેબઝેબ કરીને ગચ ગચાવી.

about

મારું નામ પ્રિયંકા છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષ ની છે અને મારા અત્યારે થોડા સમય પહેલા જ લગ્ન થયા છે પરંતુ મારા જે પતિ છે તે મને ઘણી વખત તેમના કામથી શહેરની બહાર રહેવું પડતું હોય છે

અને હું તેમના ઘરમાં એકલી જ રહેતી હું છું અને ઘણી વખત મને એવો વિચાર આવે છે કે મને એવું સુખ કોઈ દિવસ મળી જ ના શકે કે તેઓ રાતના મારી સાથે બધું કરે અને શરીર માની શકું

પરંતુ મેં પણ તેમને કહી દીધું કે જો તમે આવી જજે આખી રાત બહાર રહેવાના હોય તમારા કામથી તો હું તમારે તમે મારી સાથે લગ્ન શું કામ કર્યા કારણ કે મને કોઈ પણ પ્રકારની શાંતિ મળતી જાત મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે

પણ તમે મારી સાથે રહેતા હતા કે તેથી હું કોની સાથે કરું અને પછી તો કહેતા હતા કેવું બધું ના હોય આપણે દિવસ બધું કરી લેવું જોઈએ કારણ કે તને ખબર છે કે મને નોકરી જેવી છે કે મારે ઘણી વખત શહેરથી બહાર રહેવું પડે

પરંતુ હું તો માનતી ન હતી અને તેઓ એક દિવસ એવો આવ્યો કે તેમણે પાંચ દિવસ સુધી શહેરથી બહાર તેમના કામથી જવાનું હતું અને તેઓ તો કહીને નીકળી અને હું મારા ઘરમાં એટલી જ હતી અને પછી મારે તો મને તો મારવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી પરંતુ હું કોની સાથે તેથી હું મારા મોબાઈલમાં બ્રાઉઝરમાં જઈને એવા ગંદા વિડીયો જોતી હતી

એવામાં મને મારા જોઈ લીધી અને તેમને ખબર પડી ગઈ કે હું મોબાઈલમાં જોઈને બધું કરું છું પછી એક તે દિવસે રાત્રે મારા દિયર મારી રૂમમાં આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ભાભી મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે અને મને ખબર છે કે તમને પણ બધી કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે કારણ કે મારા ભાઈ તમને કોઈ પણ પ્રકારની મજા આપતા નથી

તેઓ હંમેશા ઘરથી બહાર જ રહે છે તેથી તમે પણ એટલા પડી ગયા છો અને પછી એને હા કહી દીધું અને કહી દીધું કે થોડું એવું જ કરું છું વધારે નથી કરવું પણ તું જેવો મારા દિયર મારી સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું હોય તો મને ખૂબ જ મજા આવી

ઘણી વખત કહેતી હતી કે બસ કરો ભાઈ તમે હવે તમે ઓછું કરો કારણ કે પછી મને તમારી લપ લાગી છે તો હું કઈ કરી ન શકું પરંતુ મારા દિયર તો વાત માનતા જ નહોતા અને આખી રાત મને તેઓએ અલગ અલગ પોઝિશન કરાવી કરાવીને ઠોકી નાખી અને મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *