હસ્તમૈથુન કરવાથી શું ફાયદાઓ થાય છે?

nation

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને સંબંધ બાંધવા માટે કેવી રીતે મનાવી શકું

જવાબ : તમે કહો છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જે છે તે સંબંધ બાંધવા માટે માનતી નથી તો તમને કેવી રીતે તમે મનાવી શકો છો તો સૌપ્રથમ તો તમારે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કે તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તે એક સ્ત્રી છે અને તે એક સ્ત્રી છે જે તમારે તેની ઈજ્જત અને સન્માનપૂર્વક બનાવવી પડશે

ઘણા બધા એવા લોકો જોયેલા છે જે ત્યારે છોકરી કોઈ માનતી નથી ત્યારે તેને વધારે પડતું ટોર્ચર કરે છે અને વધારે પડતું સહન કરવા માટે આપે છે તો તમારે આવું કંઈ પણ કરવાનું નથી તો તમને ના પાડે છે તો મીન્સ નો આનારાથી તમારા આગળ ચાલવાનું છે કારણ કે જુઓ તે જેટલી તમને ના પાડે છે જેવી સમસ્યા હશે તે સમસ્યા તમે સાંભળવાની કોશિશ કરો.

અને ત્યારબાદ જુઓ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને સબંધ બાંધવામાં આવે તો કોઈ સમસ્યા જણાવે છે તો તમે તેને દૂર કરી શકો છો અને જો તમે તેને દૂર કરી શકવા માટે સક્ષમ નથી તો તમે ડોક્ટર પાસે પણ જઈને સલાહ માંગી શકો છો.

ગર્લફ્રેન્ડ સાથે તમારે સંબંધ બાંધવો હોય તો તમે આવી રીતે સંબંધ બાંધી શકો છો અને તેને મનાવી શકો છો.

તમારે તેને સમજાવવાની જરૂર છે તમારે તેની સ્થિતિ જે છે તે સમજાવવાની જરૂર છે સાથે તમારી શું સ્થિતિ છે તે સમજાવાની જરૂર છે તમારે તેને પણ સમજાવાની જરૂર છે કે તમે જો એક થશો તો શરીરથી એક નહીં થવું મનથી પણ એકતા સોની જેના કારણે તમારે વધારે નજીક આવશે અને વધારે નજીક આવવાથી તમને ઘણા બધા ફાયદાઓ થશે અને તમારી મિત્રતા વધુ ગાંઠ પણ છે તેવી રીતે તમારે સમજવાની જરૂર છે પરંતુ છતાં પણ જો તે છોકરી બાંધી નથી અથવા તમારી ગર્લફ્રેન્ડ માનતી નથી. તો ત્યારબાદ તમારી સાથે ફોર્સ કરવાનો નથી.

પ્રશ્ન. હસ્તમૈથુન કરવાથી શું ફાયદાઓ થાય છે?

જવાબ : તમે કહો છો કે હસમૈથુન કરવાથી શું ફાયદાઓ થાય છે તો હસ્તમૈથુન કરવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે પહેલા તો તમારા શરીરનો જે થોડો ઘણો કચરો રહેલો હોય છે તે નીકળી જાય છે ત્યારબાદ તમને કોઈ દિવસ નીચેનું કેન્સર થવાનો કોઈ રોગ રહેતો નથી અને તેની સંભાવના પણ રહેતી નથી તેવું માનવામાં આવે છે અને તે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પણ કહેવામાં આવેલું છે તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ મારશો તો ઘણા બધા પ્રકારની તમને રિસર્ચ મળવાની છે

જે વ્યક્તિ જે લોકો કુદરતી નથી કહેતો હોય છે તેટલો તેને વધારે ફાયદો થતો હોય છે જેથી તે લોકો ખૂબ જ સરસ રીતે કાર્ય કરી શકશે તમે કહો છો કરવાથી શું ફાયદો થાય છે ઘણા બધા ફાયદા હોય છે જેનાથી આપણી દ્રષ્ટિ છે તેમાં પણ ખૂબ જ સારું રહે છે આપણું જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે તે પણ ખૂબ સારી રહેતી હોય છે

પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણે લોકોએ થોડું ખૂબ જ વધુ વખત કરી લેતા હોઈએ છીએ તમને જેટલી વખત મન થાય એટલી વખત તમે કરી શકો છો પરંતુ કરતી વખતે તમારી અંદરથી જે પાણી છે તે પાણી જેવું નીકળવા લાગીને સાવ પાલવ નીકળવા લાગે ને થોડું નીકળવા લાગે ત્યારે તમારે સમજી જવાની જરૂર છે કે હવે આપણી અંદર કેપીસીટી રહી નથી અને હવે આપણે વધારે પડતું હસ્તમૈથુન કરવાનું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *