હેપ્પી મેડમે તેમના લેચર બાદ મને ટોઇલેટ માં લઈ જઈને ત્યાં જ લબ લબાવવાનું કહ્યું અને મને ભારે મજા આપી

about

મારું નામ મિતેશ છે અને હું એક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું મારા એક ટીચર છે જેનું નામ હેપી મેડમ છે તેમણે તેમના એક લેક્ચર પછી મને ત્યાં ટોયલેટ ની અંદર બોલાવ્યો હતો ત્યાં હું જે અને ત્યાં જયાબાદ ટીચર રહે તો મને ત્યાં ટોયલેટ ની અંદર દરવાજો બંધ કરીને પછી મને કહેવા લાગ્યા કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે જો તારી પણ હા હોય તો મને અત્યારે બધું કરવું છે

બંધ કરી દીધો હવે તું મને લબ લબાવો અને જ્યારે હું તમને લબ લબાવાનો શરૂ કર્યું એટલે તમે તો મજા લેવાનું શરૂ કરી દેજો અને પછી મેં તો તેમના ઉપરના જે કપડા હતા તે કાર્ય અને તેવું પણ આજે બોલ હતા

તેને જોવા લાગ્યો તેમના બંને બોલ ખૂબ જ સુંદર દેખાતા હતા અને પછી હું તેમના બંને બોલને ચૂસવા લાગ્યો ખૂબ જ મજા આવી અને મને એવો અહેસાસ થાય કે તેમના જે તેમાંથી દૂધ નીકળતું હતું તે ખૂબ જ મીઠો લાગતો હતો અને ત્યારે હું તેમની સાથે મજાક કરતો હતો

એટલે મને ખૂબ જ મજા આવી અને પછી મેં તો તમને કહ્યું કે જો મેડમ અત્યારે હોય તો તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે અને મેડમ તો કહેવા લાગ્યા કે બેડ ની શું જરૂર હું છું ને અહીંયા અત્યારે આફર્સ છે તેની ઉપર હું સુઈ જાવ અને પછી સુઈ ગયા અને હું પણ મેં મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા તેમના કપડા કાઢીને ત્યાં નીચે સૂઈ ગયા હતા ને પછી હું તેમની ઉપર ચડી ગયો અને તેમને લગ્ન શરૂ કરી દીધું

પહેલા તો તમને આગળથી બધું કરી નાખ્યું પછી તેમણે પછી હું મેં તો તેમની પાછળથી પણ બધું કરવાનું શરૂ કરી દીધું મને ખૂબ જ મજા આવે છે મને એમ કહેતા હતા કે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ મજા આવી અને પછી મેં તમને પૂછ્યું કે કેમ તમે મને અહીં બોલાવ્યો છે મારા સિવાય બીજા બધા પણ છે અને ત્યારે મહેનત કહેવા લાગ્યા કે જ્યારે પહેલી વખત જોયું હતું

ત્યારે મને તારી સાથે બધું કરવાની તેથી મેં તને બધું કહી દીધું અને પછી મેં તને અહીં ટોયલેટ ની અંદર મને ખબર હતી કે આજે અહીં કોઈ નહીં હોય પરંતુ તું તો આવશે જ તેથી મેં તને અહીં રૂમની અંદર બોલાવ્યો છે અને બધું કરવાની ઈચ્છા ધરાવવું છું અને મને વિશ્વાસ છે તું આવ્યો છે તો મારી ઈચ્છા બધી પૂર્ણ થશે અને પછી તેમની શારીરિક ઈચ્છા કેવી રીતે બધી મેં પૂર્ણ કરતો ગયો ને પછી તેમને પણ મજા કરાવીને પણ મજા લેતો ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *