ગોઆ માં હોટેલની મેનેજર ને જ હોટેલ રૂમમાં લઈ જઈને ગબગબાવી.

about

મારું નામ આકાશ છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું એક હોટલમાં સેફ નું કામ કરું છું અને તે હોટલની મેનેજર પ્રીતિ ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મેં જ્યારે તેને પહેલી વખત જોઈ હતી

ત્યાંથી જ મને તેની સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા થતી હતી પરંતુ તેને મારી સાથે વાત કરવાનો સમય જ નથી રહેતો. એટલે હું તને કંઈ કહેતો નથી પછી એક દિવસ એવું થયું કે મારી હોટલમાં કોઈ હતું નહીં

તેથી મેં તેને મારી પાસે બોલાવી અને મેં તેને કહ્યું એક પ્રીતિ તારે શું ખાવું છે તારે જે ખાવું હોય તે હું તને અત્યારે બનાવી દઉં અને સારા સામગ્રી છે બનાવી દઉં છું અને પછી પ્રીતિ કહેવા લાગી કે મારે તો અત્યારે કઈ નથી ખાવું પરંતુ આજે કેમ પહેલી વખત આવું થયું હશે કે આકાશ તું મને આવી રીતે બધું પૂછે છે ને મારી સાથે વાત કરજે

પછી મેં આકાશને પૂછી લીધું કે એવું તો શું થયું છે કે તું આજે પહેલી વખત મારી સાથે આવી રીતે વાત કરજે અને પછી આકાશે કહ્યું કે જો પ્રીતિ ને પહેલી વખત જોઈ હતી ત્યારે જ મને તારા પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ થઈ ચૂકી હોય તો પરંતુ હું તને કંઈ કહેતો હતો કારણ કે આપણે હોટલમાં એટલી બધી ભીડ હોય છે કે આપણે એકબીજા સાથે બેસીને વાત કરી જ નથી શકતા

અને હું પણ ઘણા સમયથી તમે બધું નોટિસ કરું છું તારા ઉપરના બે બોલ અને પાછળના બે ફૂટબોલ ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મને ઘણી વખત વિચાર આવે છે કે જો તારા બોલ અને ફૂટબોલ કપડાની અંદરથી આટલા સુંદર દેખાતા છે મને તો જ્યારે કપડાં વગર જોઈશ તો કેટલા સરસ હશે અને મેં જ્યારે પ્રીતિના કહ્યું એટલે તેથી પણ કહેતી હતી કે હા મને પણ પછી ઈચ્છા થાય છે

તેથી આજે જો અહીં ભીડ નથી તેથી મારી પાસે તો બધું કરું છું અને પછી હું પ્રીતિને હોટલના જ રૂમમાં લઈ ગયો અને પછી તેને ત્યાં કપડા કાઢવા માટે જણાવતી હોય તો તેના બધા કપડા કાઢ્યા અને પછી મેં જ્યારે તેને જોઈએ એટલે તેમાં બળ અને ફૂટ પર ખુબ જ સરસ દેખાતા હતા અને મેં તેને કહ્યું કે તને વિચારી હતી તું એટલી જ સરસ દેખાય છે

તારા બોલ અને ફૂટબોલ કપડા વગર જ સારા દેખાય છે અને પછી જ્યારે મેં તેને કહ્યું એટલે તે તો મારી નજીક આવી ન ઊભી રહી ગઈ એટલે મેં તેના બોલ અને ફૂટબોલ ને દબાવવા લાગ્યા અને પછી

મેં તેને કહ્યું કહેવામાં આવે તારી સાથે બધું કરવું છે એટલે તે તેના બેડ ઉપર સુઈ ગયા અને તેને તેના બદલે પગ પહોળા કરી લીધા અને પછી મને કહેવા લાગી કેને આજની રાત તારી સાથે તારે જે કરવું હોય તે બધું અને પછી બધું કરી લીધું અને મને ખુશ તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *