દુનિયામાં સૌથી વધુ ભારતના યુવાન છોકરા-છોકરીઓ શ-રીર સુખ માણતી વખતે આ પોઝિશન વધારે ટ્રાય કરે છે…

about

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારી જેમ બીજા છ છોકરાઓ સાથે બધું કરી ચૂકી છે હવે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને બીજા છ છોકરાઓ સાથે બધું કરી ચૂકી છે અને ત્યારબાદ હવે તમે શું કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી જેમ બીજા છોકરાઓ સાથે બધુ કરી શકી છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે પહેલા તો તમે પણ બધી છ છોકરીઓ સાથે બધું કરી ચુક્યા છો

અને તમારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ બધું કરી ચૂકવી છે પરંતુ આની સૌથી વધારે અસર હશે તો તમને થવાથી નીચ છે નહીં કે તેમને કારણ કે તમને તો ઘણો બધો અનુભવ મળી ચૂક્યો હશે અને તમારે તો અંદર નાખવાનું છે જેના કારણે એક વસ્તુ થઈ શકે છે કે તેઓનું તો ઘણું બધું મોટું થઈ ચૂક્યું હશે એટલે તમને મજા આવી શકે કે કેમ કે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે પહેલા કોને આ વસ્તુ કીધી હતી સામાન્ય રીતે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને કહી દીધું હોય કે તમારે આવી વસ્તુ તમે ભૂતકાળમાં કરેલી હતી તો તમે દગો કરેલો કહેવાય એની પરંતુ તમે આ વસ્તુ નથી કીધું તો તમે દગો કરી લો કે હોય તો તમે ખોટા જવાબ તો તમારે તેમને સ્વીકાર કરવો પડે પરંતુ તમે કહી દીધું એને તેમણે કહી ન કીધું હોય તો તમે સ્વીકાર કરી શકતા નથી અને તમે તેમને મૂકી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારો બોયફ્રેન્ડ મને કરતી વખતે તાકાત નથી હોતી કોઈક ઉપાય આપો.

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો બોથ તમને કરતી વખતે તાકાત જ નથી હોતી તો તેની માટે કયો ઉપાયથી કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવાનો છું કે ઘણી બધી વખત આ વસ્તુ થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડ અને છોકરો અને છોકરી જેને મળતા હોય છે ત્યારે તેઓને ઘણી બધી વખત બધું કરવું હોય છે પરંતુ તે કરી શકતા હોતા નથી

અને જેના કારણે તેઓને ઘણી બધી રીતે સમસ્યા થતી હોય છે પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે એક વસ્તુ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારું બસ તમને કરતી વખતે તાકાત નથી હોતી તો તેની માટે ઘણા બધા ઉપાયો તમે કરી શકો છો અને ઉપાય તરીકે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકશો પેલી વસ્તુ તો છે કે સામાન્ય રીતે તમારું બોયફ્રેન્ડ તમને આવું કેમ કરી શકે છે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ તેની અંદર તાકાત કેમ નથી હોતી તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ તેને ખાવાનું કેવું પડે

તેને ખાવાનું પણ કહેવું પડે તેના કારણે તેને ઘણી બધી રીતે મજા આપશે અને તમને પણ ઘણી બધી રીતે મજા આપી શકશે અને તેને ગોળીઓ ખવડાવો બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે ડોક્ટરને બતાવી શકો છો કે કેમ તેને એવું થઈ રહ્યું છે બધું કરી શકશે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તેનું વજન કેટલું છે તેને મેડીટેશન કરાવો તેને યોગદાન કરાવવા આ બધી વસ્તુ કરશે તો તેનામાં ઘણા બધા ચેન્જ આવશે અને તમને પણ તે ઘણી બધી આગળ જતા મજા આપી શકશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *