દૂધવાળી મીના ને મારા ઘરમાં દૂધ લેવાના બહાને બોલાવીને ભારે મજા આપી.

nation

મારું નામ વિનય છે 28 વર્ષનો છું સામાન્ય રીતે કોઈ ભાડા વાળા મકાન ની અંદર રહું છું કારણ કે મારું મકાન છે તે ગામડાની અંદર છેને તે ખૂબ જ મોટું છે પરંતુ મારે રોજગારી મેળવવી હતી

જેના કારણે હું શહેરની અંદર આવ્યો છું અને શહેરની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવે છે સામાન્ય રીતે શહેરની અંદર હું સવારથી સાંજ સુધી કામ કરતો છું અને ત્યાર બાદ બધે ગુમવા માટે જતો છું

અને ઘણી બધી સાથે પણ પૈસા આપીને જતો ઓછો અને તેની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવે છે સામાન્ય રીતે હું ઘણી બધી વખત એવું વિચારતો છે કે મને આજુબાજુ માંથી જો કોઈ એવી મળી જાય કે જેની સાથે હું બધું કરી શકું તો મને તો ખૂબ મજા આવી છે

પરંતુ મને કોઈ સ્ત્રી મળતી નથી અને જેના કારણે મને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે સામાન્ય રીતે અમારે ત્યાં મેં હવે થોડાક સમય પહેલા દૂધવાળા એક બહેન બંધાવેલા છે અને તે દૂધવાળી જે છે તે ખુબ જ સરસ લાગે છે તેનું નામ છે

અને ઘણી બધી વખત તે ખુબ સરસ રીતે બધું પહેરીને આવતી હોય છે અને મને પત્ની સાથે ખૂબ જ ગમતો હોય છે પરંતુ તેને કેવી રીતે કહી શકું તે હંમેશા વિચારતો હોઉં છું. સામન્ય રીતે તેના હજુ સુધી લગ્ન થયા નથી અને તેની ઉંમર અંદાજીત હજી 32 વર્ષની હશે

તે હું મને લાગે છે તો સામાન્ય રીતે ચાલીને આવતી હોય છે અને બધાને દૂધ આપવા માટે આવતી હોય છે તો તેના મારા ઘરમાં પણ બેસાડતો ઓછો કારણ કે સવારના પોરમાં મારે કસે જવાનું હોતું નથી અને જેના કારણે વગરની અંદર હું છું અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે જે દૂધવાળી મીના છે એના ઘરમાં દૂધ લેવાના બહાને જતો ઓછો અને તેને બોલાવીને મને એવું લાગતું હોય છે

કે મારે તેની સાથે ભારે મજા કરવી છે પરંતુ તેવી રીતે મજા કરી શકતો નથી અને જેના કારણે એક વખત મેં વિચારી લીધું હતું કે તેની સાથે મારે બધું કરવું છે એટલે એક વખત છે ત્યારે મારા ઘરે આવીને મારા ઘરે આવે એટલે તરત જ મેં તને કહ્યું કે તમે બેસો થોડીક વાર માં આવજો પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવ્યો અને મેં તેમને પૂછી લીધું કે શું તમે કરવાની ઈચ્છા છે

મારે પણ ખૂબ જ બધું કરવું છે એટલે તેમને મને કહી દીધું કે હા મને તો કોઈ વાંધો નથી હું તો બધું કરી શકો છો અને પછી તો શું હતું મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું અને મને તો ભારે મજા પડી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *