દેવરજી તમે બ્રા ખોલીને હવે બોવ મસ્તી કરી લીધી અને હવે ઉપર આવો તો તમને ખુશ કરી દઈશ” મારા ભાભી ત્યાર બાદ મને મજા આપી પણ તેનાથી મને કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

nation

પ્રશ્ન. દેવરજી તમે બ્રા ખોલીને હવે બોવ મસ્તી કરી લીધી અને હવે ઉપર આવો તો તમને ખુશ કરી દઈશ” મારા ભાભી ત્યાર બાદ મને મજા આપી પણ તેનાથી મને કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે દેવર જઈએ તમારી બ્રા ખોલીને બહુ મસ્તી કરી લીધી અને ત્યારબાદ ઉપર આવીને તમને ખુશ કરી દઈશ તમારા ભાભી તમને આવું બોલ્યા અને ત્યારબાદ તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી તમારા ભાભી તમારી સાથે મજા લઇ રહ્યા છે

અને તેમને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે જેના કારણે તેઓ આવું કરી રહ્યા છે અને તમે પણ બ્રા ખોલીને તેમને મજા લઇ લીધી જેથી તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી ગમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો

અને બિન્દાસ રીતે બધું કરો. તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી પરંતુ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે તમે જ્યારે પણ કરવા માટે જાવ છું ત્યારે પ્રોટેક્ષન નો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવાનો રહેશે

તમે તેની વગર કરો છો તો તમને રોગો થઈ શકે છે અને જેના કારણે તમને અને પ્રકારની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે જેથી તમને ધ્યાન રાખવાનું છે

પ્રશ્ન. મને મારા પતિ સાથે કરતી વખતે ખૂબ દર્દ થાય છે હું તેમની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધતી વખતે કયા તેલનો ઉપયોગ કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે તમારા પતિ સાથે કરતી વખતે ખૂબ જાય છે અને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ માણતી વખતે કોઈ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું

એકડા બધા લોકોને એવું હોય છે તો તે લોકો શું કરતા હોય છે કે તે નાળિયેર તેલ હોય છે તેને ગરમ કરતા હોય છે અને ત્યારબાદ તે નાળિયેર તેને લગાવીને બધું કરતા હોય છે આમ તો કોઈ નુકસાન કરતું નથી

પરંતુ તમારે તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ વરજાની અંદર કેટલા બધા પ્રકારના તેલ ઉપલબ્ધ છે તેનો ઉપયોગ તમારે ફરજિયાત પણે કરવો જોઈએ અને કેટલા બધા પ્રકારની ક્રીમ પણ ઉપલબ્ધ છે તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો તેનો ઉપયોગ કરવાથી તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા નથી અને તમે સરળતાથી તે બધું કરી શકો છો

જે તમે કેટલા બધા પ્રકારની ક્રીમ આવે છે કેટલા બધા પ્રકારના સ્પ્રે આવે છે તેને વાપરી શકો છો અને ઘણી બધી વખત તમને જો એવું લાગતું હોય કે તમે ડ્રાય થઈ ગયા છો અથવા તો તમારે તેલની જરૂર છે તો તમે કેટલા બધા પ્રકારના લ્યુબ ઉપયોગ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે નેટ ઉપર જઈને લ્યુબ એટલું લખશો એટલે તમને બધું મળી જશે અને તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો આનો ઉપયોગ કરવાથી તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી અને તમે સરળ રીતે બધું કરી શકશો જે તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી પરંતુ તમે તેલની જગ્યાએ આનો ઉપયોગ કરો છો તો વધારે શ્રેષ્ઠ રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *