દેવરે પહેલા મારા બ્લાઉઝના બટન ખોલ્યા…હળવે હળવે મેં તેના પે-ન્ટ માં હાથ નાખીને તેનો પો-પટ પકડી લીધો…

nation

મારું નામ કુસુમ છે હું 27 વર્ષની છું અને મારા લગ્નને ત્રણ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ મારા પતિ મોટેભાગે બહાર રહે છે જેના કારણે મને શારીરિક સંતોષ મળી શકતો નથી અને હું ઘરે એકલી એકલી બધું કરતી હોવ છું

પરંતુ મને તેમાં ખૂબ જ કંટાળો આવે છે સામાન્ય રીતે પતિને ઘણી બધી વખત સમજાવી છે કે મને તેમના વગર ગમતું નથી અને આપણા નવા લગ્ન છે જેના કારણે તમારે રહેવું પડે પરંતુ તેઓ ગામમાં એટલા વ્યસ્ત હોય છે કે તેઓ રહી શકતા નથી અને મારી વાતને સાંભળતા નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે

પરંતુ આપણે હું શું કરવા મળે તો સંબંધમાં લોકો ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ બહારના કોઈ પુરુષ સાથે સંબંધ બાંધતી નથી જેના કારણે મને એવું થાય છે કે હું તે સંબંધ મારા ઘરની અંદર કોઈની સાથે બાંધી લો તો સારું પડે મારા દેવર છે તેની ઉંમર અમારી કરતાં ઘણી નાની છે તેઓની ઉંમર અંદાજ છે અને તેઓ કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે

અને તેઓ ખૂબ જ સરસ લાગે છે તેઓની બોડી પણ ખુબ જ સરસ છે અને મને તો લાગે છે કે કદાચ બધું કરું તો તેઓ તો મને સંભળાવી દેશે કારણ કે તેઓ ખૂબ જ સરસ લાગે છે

પરંતુ હું તમને કેવી રીતે પૂછી જાવ તે મને લાગતું નથી પરંતુ જ્યારે થયું હોય કે જ્યારે અમે ઘરની અંદર એકલા હતા અને અમારા ઘરમાં મારા રૂમમાં ગઈ અને દેવર ના રૂમમાં ગઈ ત્યારે તેઓનો મોબાઇલ પડેલો હતો મોબાઇલમાં અમે તેઓની હિસ્ટ્રી ખોલીને ચેક કરી તો તેઓ ખરાબ વિડિયો ના તમે મને ખબર પડી જેના કારણે મને થયું કે

તેઓ ખરાબ વિડિયો જોવાના શોખીન છે જેથી તેઓને મારી સાથે બધું કરવું ગમશે ને તરત પછી તો બીજું શું હતું અને તરત જ મેં તેને પૂછી લીધું કે શું તમે મારી સાથે બધું કરી શકશો અને મારા દેવરે મને હા પાડી દીધી તેને જેવી મને હા પાડી એટલે મેં તરત જ બેઠો દરવાજો બંધ કરી દીધો અને સૌપ્રથમ તમારા દ્વારા મને જોઈને મારા બ્લાઉઝ ના બટન કોઈ નથી

મને કંઈક શરીરમાં થઈ ગયો અને મેં તેમના પેન્ટમાં હાથ નાખી દીધો તેના પેન્ટ માં હાથ નાખ્યા બાદ તરત મે તેમનો પકડી લીધો મેં તેમની સાથે આવું કર્યું ત્યારે તું મને તો ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી થોડાક સમય સુધી તો હું એમનેમ એકબીજા સાથે રમ્યા અને અમારી સાથે રમવાની મને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી ઘણા બધા સમય પછી મને કોઈ આવો પુરુષ મળેલો હતો અને ત્યારબાદ તમે આખી રાત બધું કર્યું અને મને ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *