કૉલ ગર્લ ને પૈસા આપીને મારી પાછળથી બધું કરવાની ઇરછા પૂર્ણ કરી.

nation

મારું નામ રાકેશ છે હું 26 વર્ષનો છું અને હાલ હું એક પોતાનો ધંધો ચલાવું છું અને મારા પ્રાઇવેટ ધંધાની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવે છે સામાન્ય રીતે પહેલાના સમયમાં હું એક બીજી જગ્યાએ જોબ કરતો હતો અને તેની અંદર મને ખૂબ જ મજા આવતી નથી

કારણ કે ઘણી બધી વખત મારો બહાર જવાનું હોય તેવા સમયમાં ઘણી બધી માથા કુટ થતી હતી જેના કારણે અમે વિચારેલું હતું કે હવે જીવનની અંદર હું પોતાનો ધંધો કરવાનો છે અને ત્યારબાદ મેં પોતાનો ચાલુ પણ કરી દીધો અને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી. સામાન્ય રીતે તમારી જીવનમાં કોઈ એક કમી હોય તો કમી એટલી જ હતી

કે માત્ર મારો કોઈ લોકો સાથે કરવું હોય કે મારે કોઈ છોકરી સાથે બધું કરવું છે તો તેની માટે મને કોઈ છોકરી મળતી નથી અને સામાન્ય રીતે અમારા ઘરે લગ્નની વાત આવતી તો મારે સાથે લગ્ન પણ કરવા કોઈ તૈયાર નહોતું

મને ખબર નહીં કે મેં એવું થતું હશે પરંતુ એવું થતું નથી જેના કારણે મને પાસે જવાની ખૂબ જ તલપ લાગી ચૂકી હતી. સામાન્ય રીતે હું મારી પાસે જે કોઈ પણ પૈસા આવતા હતા તેમાંથી 500 રૂપિયા તો દર મહિનાની અંદર એમ કહી શકાય કે ચાર પાંચ હજાર રૂપિયા જવાનો કોલ માટે રાખતો હતો અને તેની પાસે બધું જતો હતો અને બધું કરાવતો હતો

અને મને પણ તેની માટે ખૂબ જ મજા આવતી સામાન્ય રીતે હું તેઓની સાથે બધું કરતો ત્યારે મને મજા આવતી હતી ને તે છોકરીઓ પણ મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી જેના કારણે હું પૈસા આપ સૌને બધું કામ મારું બતાવતો હતો

પરંતુ હવે મને વધારે મજા લાવવાની હતી અને મને લાગતું હતું કે મારે હવે બધું કરવું પડશે અને તે સમયની અંદર મેં કોલ કરીને ફોન કર્યો અને એટલું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે હું તને આટલા રૂપિયા પણ મને હા પાડી દીધી અને ત્યારબાદ અમે બધાએ વિચાર્યું કે હું હવે આની સાથે બધું કરવાનું છે અને મેં બધું કરવાનું વિચારી લીધું હતું અને મેં ચાલુ પણ કરી દીધું અને મને પણ તારી સાથે ખૂબ જ મજા આવી હતી.

મેં તને પૂછ્યું અને તેણે મને હા પાડી એને મેં તને કહ્યું કે હવે તારે મારા ઘરે જવાનું છે તેને મારા ઘરની અંદર કોઈ રહેતું નહોતું અને કોઈ રહેતું નથી જેના કારણે મેં તેની સાથે બધું કરવાનું વિચાર્યું અને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી એ તને કહ્યું કે

આજે તો તારી રીતે પહેરીને આવજે ને તે સામાન્ય રીતે જ્યારે મેં તેને ટીશર્ટ પહેરીને આવી હતી અને ટીશર્ટ ની અંદર મારે તેની સાથે બધું કરવાનું હતું અને મને તો તેની સાથે પછી મજા આવવાની હતી મેં મારું કામ જરૂરથી ચાલુ કરી લીધું હતું

અને ત્યારબાદ એ બધું કામ ચાલુ કર્યું અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી હતી અને સામાન્ય રીતે મેં તેને ઘણી બધી મજા આપી મેં બે કલાક સુધી મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *