કો-લગર્લની સાથે ત્રણેક કલાક સુધી હોટેલ રૂમમાં લબા લબી બોલાવી.

about

મારું નામ હિતેશ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું અભ્યાસ કરું છું હું મારા ગામ થી દૂર શહેરમાં રહું છું અને ત્યાં રહીને અભ્યાસ કરતો હોઉં છું અને મને બધી અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે બધું અલગ અલગ પોઝિશનમાં કરવું ખૂબ જ ગમે છે

તેથી હું મારી કોઈપણ ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી શકતો નથી કારણ કે હું જ્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડને કહું કે મારે તારી સાથે આવું કરવું છે એટલે તે ના કહી દે અને જતી રહે છે અને મને એ પણ કહેતો હોઉં છું કે મને અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે કરવાનો ખૂબ જ ગમે છે ત્યારે તો તેઓ વધારે દૂર જતી રહેતી હોય છે.

અને જ્યારે મને આવું બધું કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે ત્યારે હું પહેલા તો બારમાં જતો હતો અને ત્યાં તેવી મને ઘણી બધી છોકરીઓ મળી રહેતી હતી દરરોજ અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે હું અલગ અલગ પોઝિશનમાં કરતો હતો

પરંતુ હવે મને ત્યાં જવાનું પણ ગમતું નથી તેથી હું હવે એ વિચાર કરતો હતો કે હવે મારે કેવી રીતે અલગ અલગ છોકરી સાથે અલગ અલગ પોઝિશન ન કરવી પરંતુ મને કોઈ ખ્યાલ આવતો જ નથી તેથી મેં મારા મોબાઈલ ફોનનો સહારો લીધો અને મારા મોબાઈલ ફોન માંથી ને એવા બધા વિડીયો જોવાનું ચાલુ કર્યું અને મારી હાથ લાવી ચાલુ કર્યું

અને પછી જ્યારે મારા હાથ વડે કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તો હું દિવસનો પાંચથી સાત વખત બધું કરતો હતો કારણકે મને એ કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે હું મારી જાત ઉપર કંટ્રોલ કરી શકતો નથી તેથી હું મારા આજુબાજુમાં રહેતી બધી છોકરીઓને મેં મારી બધી વાત કહી દીધી છે અને તેઓને તે પણ કહ્યું છે કે મારે તમારી સાથે કરવું મને ખૂબ ગમે છે

પરંતુ તેઓ હંમેશા ના કહેતી હોય છે પછી એ બધું કરતા થોડો સમય વીતી ગયું અને એક દિવસ એવા આવ્યા કે ત્યારે મને એ વાત ખબર પડી કે આપણે કોલ ગર્લ પણ બોલાવી શકીએ આપણા ઘરે એવું ખબર પોતાની સાથે જ મેં મોબાઇલમાં બ્રાઉઝરમાં જઈ વેબસાઈટ ખોલી અને મને જે છોકરી ગમતી હતી તેને મેં ઘરે બોલાવી અને તેની સાથે બધું કર્યું

પછી હવે મને મારા ઘરે બધું કરી કરીને ગમતું ન હતું તેથી મેં ફરીથી થોડા સમય પછી એક કોલ ગર્લને ફોન કર્યો અને પછી તેને મેં હોટેલ રૂમનું એડ્રેસ આપ્યું અને કહ્યું કે તારે અહીં આવવાનો છે

અને તે મેં કહ્યું હતું તે પ્રમાણે ત્યાં આવી ગઈ અને પછી અમે બંને અમારા રૂમમાં જતા રહ્યા ત્યાં ગયા બાદ મેં તેને મળી બધી હાલત કહી દીધી તે તો તે પ્રમાણે બધું કરવા લાગે અને તેને અલગ અલગ પોઝીશનમાં મારી સાથે બધું કરતી હતી અને મને શરીર સુખ કરાવ્યો

એ ઓલ ગલે મને એટલી બધી વખત કરાવ્યું કે તેની સાથે કરતા કરતા ક્યારે ત્રણ ચાર કલાક જતા રહ્યા તેની અમને ખબર જ ન પડી અને અમને કરવાની ખૂબ જ મજા આવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *