કેફેના અંધારાનો લાભ લઈને મારી GF રિયાને બરાબરની ઉતેજીત કરીને ઠોકી…

nation

મારું નામ છે હું 24 વર્ષનો હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું ગર્લફ્રેન્ડ છે તે ખૂબ જ સરસ ફટકો છે. રિયા ખૂબ જ સરસ લાગે છે એમ કહી શકાય કે રિયા એટલી સરસ લાગે છે કે ઘણા બધા લોકો તેની પાછળ પડેલા છે

પરંતુ એ કોઈને પસંદ નથી કરતી તે મારી પાછળ પડેલી છે અને રિયા ને હું ખૂબ જ પસંદ કરું છું અને અમે ઘણી વખત ઓરલ તો કરેલું છે પરંતુ તેની અંદર અમને એટલી બધી મજા આવેલી નથી

એટલે એક વખત અમે વિચારો કે આમાં હોટલ રૂમ ની અંદર બધું કરવા જઈશ પરંતુ જ્યારે રિયા ને પૂછ્યું ત્યારે રિયા મને સાફ સાફ ના પાડી દીધી કે ના મારે હોટલ રૂમની અંદર આવું નથી કારણ કે વોટર રૂમની અંદર મને ખૂબ જ ડર લાગે છે અને હવે તો હોટલ રૂમની અંદર એવા પ્રકારના અરીસાઓ આવેલા હોય છે જેના કારણે આપણું રેકોર્ડ થઈ શકે છે

અથવા તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે અને ખબર પડી ગઈ તો ખૂબ જ પ્રકારનો વાંધો પડી શકે છે એટલે મેં તને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં તો તું શું કરવા માંગે છે ત્યારે તે મને કહ્યું કે આપણે કેફ એમાં જઈ શકે છે અને ત્યાં આપણે બધું કરી શકે છે તેણે મને જે આઈડિયા આપ્યો હતો તે ખૂબ સારો હતો એટલે મેં તેણે કહ્યું કે હા ચલ કંઈ વાંધો નહીં

આપણે કેફેમાં જઈશું અને ત્યારબાદ અમે બંને કેફેમાં પહોંચી ગયા જ્યારે અને કેફેમાં પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં એક બોક્સ જેવું હતું તેની અંદર અમે જતા રહ્યા ત્યાં અમે બેઠા હતા ત્યારબાદ મેં ત્યાંનો દરવાજો બંધ કરી દીધો અને તેની સાથે વાત કરવાની ચાલુ કરી એમ તો સીધું કોને કેવી રીતે કહી શકાય જેના કારણે મેં તેની સાથે વાત કરવાની ચાલુ કરી

પરંતુ મને સામે કીધું કે હવે મારાથી રહેવાતું નથી અને તારે જે મારી સાથે કરવું હોય તે કર અને મેં તરત જ તેની માથે ચડવાનું વિચારવું અને મેં તેને કહ્યું કે તું ટેબલ ઉપર સુઈ જા અને તે બંને ટેબલ ભેગા કરીને સુઈ ગઈ અને હું તેની માથે આવી ગયો અને ત્યારબાદ મેં તેની સાથે ખૂબ જબરજસ્ત શરીર સુખ માણ્યું મને પણ તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

હવે હું રિયા ને વારંવાર કહું છું તું મારી સાથે આવજે અને આપણે કેફ ની અંદર બધું કરીશું અને રિયાણે પણ મારી સાથે ખૂબ જ ગમે છે અને તે કહે છે કે હા હું જરૂર થી તારી સાથે એમાં આવીશ બધા લોકોને રિયા જેવી ગર્લફ્રેન્ડ મળવી જોઈએ જેથી મારી જેમ બધા મજા કરી શકે. કેફેના અંધારાનો લાભ લઈને મારી GF રિયાને બરાબરની ઉતેજીત કરીને ઠોકી…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *