કોલ ગર્લને ફોન કરીને તેની સાથે રાત્રે ની મીટીંગ ફિક્સ કરી અને પછી એને રાત્રે આવીને અચાનક…

about

મારું નામ હિતેશ છે મારી ઉંમર ૩૫ વર્ષની છે અને મને શારીરિક સંબંધ એવી કોઈ છોકરી મળી જ નથી કે જેની સાથે હું હંમેશા માટે એવું કહી શકું કે બસ આજે એવી છોકરી છે

કે જેની સાથે હું હવે હંમેશા માટે એકની એક છોકરી સાથે જ શારીરિક સંબંધ બાંધે કોઈ લગ્ન કર્યા જ નથી તેથી સવારે કાઢી શકતો નથી પછી મેં એક વિચાર કર્યો છે શાંતિ મેળવવાની છે અને તે તો હું ફક્ત શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે જ બધું કરતો હતો અને હું તો એ બહાર પણ કરી શકું તેથી હવે મેં એક વિચારમાં નંબર માટે કરી નાખ્યો

તો હું કોઈ પણ સાથે લગ્ન કરીશ અને તેથી હું હંમેશા લગભગ ઘણા વર્ષોથી બહાર અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે અલગ અલગ ડી માં નથી બધું કરતો હતો અને મને તેઓ સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે

તેથી મેં આજ સુધી તો બહાર તેઓના ઘરે જતા હતા પરંતુ હવે વિચાર કર્યો છે કે હું તેમને મારા ઘરે બોલાવીશ એમ કરીને મેં એક દિવસ એક કોલ ગર્લને ફોન કર્યો અને પછી તેને કહ્યું કે આજે રાત્રે તારી સાથે બધું કરવું છે

એમ કરીને મેં તેની સાથે આજે રાત્રે મીટીંગ ફિક્સ કરી છે અને પછી જ્યારે રાત થવા આવી ત્યારે એટલે તેનો સમય થયો હોય તો તે મારા ઘરે આવી ગઈ અને પછી મેં તેને કહ્યું કે સારું થયું તું આવી ગઈ તો પહેલા તો બંને બેસીને ડિનર કરી મને પછી બંને મારા બેડરૂમની અંદર જતા રહ્યા અને ત્યાં બેડરૂમમાં જઈને બધા કપડા કાઢી નાખ્યા

મારા તેને કંઈ કહેવું અને જ્યારે તેને અંદર જોયું તો એકદમ સરસ સુંદર દેખાય છે કે તેને તો કોઈ દિવસ નડ્યો વિચાર આવી ગયો અને પછી મેં તેને મારા બેટ ઉપર સુવા માટે શું કહેવાય એટલે મેં તેને ઉપર ચડી ગયો અને તેની સાથે થપ થપાવવા લાગ્યો અને જ્યારે મેં તેને વધુ કરવા લાગ્યો એટલે તે તો તેના મોંમાંથી બધા અલગ અલગ પ્રકારના અવાજો ખાતી હતી અને કહેતી હતી કે

મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે આજે પહેલી વખત મેં કોઈને ત્યાં બહાર કરવા માટે આવી છે તમે એવી દિમાગ કરી હતી તેથી હું આવી છું હું અને મને તમારી સાથે કરવામાં ખૂબ જ મજા આવી રહી છે પછી તેને મને મારા ઉપર જોવા માટે જણાવો અને પછી તે મારી ઉપર ચઢી ગઈ અને તે પછી ઉપર કુડાતા મારવા લાગી અને પછી ફરી થી અમે તેને ડોગી સ્ટાઇલ કરવા માટે જણાવ્યું હતું અને ડોગી સ્ટાઇલ માં મેં મારું કાઢી નાખ્યો અને મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *