કોલગર્લને મારા ઘરે બોલાવીને તેને આગળ – પાછળ થી બરાબર ની ઠોકીને ભારે મજા માણી.

nation

મારું નામ મહેશ છે મારી ઉંમર 40 વર્ષની છે અને મને શરીર સુખ મળવાનું ખૂબ જ ગમે છે તેથી મેં એક દિવસ કોલ ગર્લને મારા ઘરે બોલાવી અને તેની સાથે આગળ પાછળ છે બરાબર થોકી થોકીને મજા આવે કરી

મારી ઉંમર આટલી થઈ પરંતુ મારા લગ્ન થયા નથી મને પહેલેથી જ આવી આદત થઈ ગઈ છે કે મને એક સાથે કરવાનો ગમતું નથી મને અલગ અલગ સાથે કરવામાં ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

તેથી મેં લગ્ન કર્યા નથી અને આજે મેં પહેલી વખત કોલ ગર્લ ને મારા ઘરે બોલાવી છે આજ સુધી તો જ્યારે જ્યારે મને ઈચ્છા થતી હતી ત્યારે ત્યારે હું ત્યાં તેઓના ઘરે જતો હતો અને આટલા વર્ષોથી મને લાગતું નથી કે મેં કોઈ પણ કોલ ગર્લ ને કરીને રીપીટ કરી હશે. તેથી હું લગ્ન કરી શકું તેમ નથી કારણ કે હું એક સાથે જીવન નહીં જીવી શકું

પરંતુ આજે પહેલી વખત જ્યારે મેં કોલ કરને મારા ઘરે બોલાવી અને મેં જ્યારે તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે થોડો વધારે સમય વિતાવવો છે ત્યારે તે કહેવા લાગી કે પહેલા હું જોઈશ કે કેવી મજા આવે છે પછી હું જણાવીશ કે કેટલો સમય હું તમને આપી શકું.

પછી હું કોલ ગર્લ ને મારા રૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં મ્યુઝિક ચાલુ કરી નાખ્યો આ કોલ ગર્લ ની ઉંમર લગભગ 23 24 વર્ષની જ હશે કારણ કે તે દેખાવે યંગ લાગતી હતી

તેથી કહ્યું કે મારે તારી સાથે વધારે સમય વિતાવવો છે. અને રૂમમાં ગયા પછી તેને તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને મને કહ્યું કે તમે પણ તમારા બધા કપડા કાઢો અને પછી જેવા હું મારા કપડા કાઢતો હતો

તેઓ તો તેને મને ધક્કો મારીને મારા બે ઉપર પટકી અને પછી તે મારા ઉપર ચડી ગઈ અને પછી ઉપર ચઢીને ખૂબ જ મજા આવતી તે મારી ઉપર લગભગ અડધો કલાક સુધી બેઠી રહી અને જે મજા કરાવી છે તે તો આજ સુધી મને બીજી કોઈ કોલ ગર્લ સાથે આવી જ નથી.

અને પછી મેં તેને પાછળ ફરવા માટે જણાવ્યું અને પાછળથી મેં તને ખૂબ જ ઠોકી અને એને ઠોકતા ઠોકતા ખૂબ જ મજા આવે પછી મેં તેને આગળ ફરવા જવાનું અને આગળ પણ મેં તેને ખૂબ જ ઠોકી અને તે પણ કહેવા લાગી કે મને તમારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે

આજ સુધી મને આવી રીતે કોઈએ કહ્યું નથી કે મારે તારી સાથે વધારે સમય વિતાવવો છે તમે પ્રથમ છો કે તમે કહ્યું કે તમારે મારી સાથે વધારે કરવું છે અને મને તમારી સાથે મજા પણ આવી છે તેથી હું તમારી સાથે વધારે સમય વિતાવીશ અને પછી મેં તેને ફરીથી આગળ પાછળથી ઠોકી ઠોકીને ઢીલી કરી નાખી અને પછી મેં તેને કહ્યું કે હવે હું તને જ બોલાવીશ તારા અહીં આવવું પડશે અને તે પણ મને હા પાડી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *