ભૂમિએ રાત્રે કમ્પ્યુટરના બહાને ઘરે બોલાવ્યો..ત્યાં તેની બે બહેનો સાથે નિઃવસ્ત્ર રૂમમાં બેઠી હતી,મારો હાથ પકડીને મને જોરથી કિસ કરવા લાગી

about

મારું નામ જેનિસ છે મારી ઉંમર ૩૦ વર્ષની છે અને હું એક હોટલમાં મેનેજરની પોસ્ટ ઉપર છો એમ તો મને ઘણી વખત એવો વિચાર આવે કે શું હું જે અત્યારે કાર્ય કર છો તે મારા માટે બનેલું છે કારણ કે એ કામમાં મને સફળતા મળી જ નથી કારણ કે હું જ્યારે કોઈપણ હોટલમાં કામ ઉપર લાગુ છું એટલે તે હોટલ થોડા સમયમાં જ બંધ થવા આવે છે

કાં તો કોઈ કારણસર મને ત્યાં તેઓ રાખી શકતા નથી તેથી હું હંમેશા હવે કોઈ પણ હોટલમાં કામ માટે રહું છું તો તેનો એક કોન્ટ્રાક્ટ કરું છું અને ફક્ત ત્રણ મહિના માટે જ ત્યાં રહું છું અને ત્યાર પછી હું તે હોટલ જોઈને બીજી હોટલમાં કાર્ય માટે જાઉં છું અને મારી સાથે જ મારો એક મિત્ર છે તે પણ હંમેશા મારી સાથે જ હોય છે તે પણ હોટલમાં જ કાર્ય કરે છે

અને તેના તો લગ્ન પણ થઈ ગયા છે અને તેની પત્ની પણ અમારી સાથે જ હોય છે અને તે અમને રસોઈ કરીને ખવડાવે છે તેથી અમે ત્રણ જણ એક સાથે રહીએ છીએ જ્યારે જ્યારે મારા મિત્ર ને પત્નીને જોઉં છું

ત્યારે મને પણ એમ વિચાર આવે છે કે મારે પણ લગ્ન કરી લેવા જોઈએ કે જેથી મારી સાથે રહે પરંતુ મને કોઈ છોકરી લગ્ન માટે આ કહેતી છે નથી અને તેથી મારી ઘણી બધી ઈચ્છાઓ રહી જાય છે અને હું એ બધી અપૂર્ણ રહેલી છે ને કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તે વિચાર કરતો રહું છું

એક દિવસ મારો મિત્ર બહાર ગયો હતો હોટલના કામથી અને હું ઘરે હતો અને મારા મિત્ર ની પત્ની પણ ઘરે જ હતી અને હું તો તમને ઓળખતો હોવાથી અમને એવું કંઈ ન હતું

પરંતુ ખબર નથી અચાનક શું થઈ ગયું કેમ મારા મિત્ર ની પત્ની મને તેમનો ફોન આપી ગઈ અને મને કીધું તમે ફોન ચાલુ કરીને જુઓ ફોન ચાલુ કર્યો એટલે ફોનમાં તો બ્રાઉઝર ખુલ્લું હતું અને તેમાં અસલી વિડિયો ચાલતા હતા.

આ વિડીયો જોઈને મને તો ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે ભાભી મને ફોન આપી ગયા અને પાછા એમ પણ કહેતા કે ફોન ખોલીને જોજો અને ખોલીને જોયું તો તેમાં આવા વિડિયો ચાલતા હતા એનો મતલબ શું હોઈ શકે એટલે હું તો ભાભી ની પાછળ ગયો

અને ભાભી તો ચાલતા ચાલતા સીધા બાથરૂમમાં જતા રહ્યા અને પછી હું પણ તેમની પાછળ ગયો અને ને તો બહારથી જ દરવાજો ખખડાવીને ભાભી ને તમે મને ફોન આપ્યો અને એનો મતલબ શું એટલે ભાભી ફક્ત એક જ વાક્ય એનો મતલબ એ છે કે તમે જે વિચાર કરો છો કે જેનો મતલબ છે

અને પછી મારા મિત્ર ની પત્નીની સાથે બાથરૂમમાં જતો રહ્યો અને તેને ઉભેઉભી ઠોકી નાખી અને તેને ખૂબ મજા કરાવી અને ત્યારે મને પણ ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *