ભાભી કોઈ ને કોઈ વસ્તુ લેવા ઘરે આવતા હતા..એક દિવસ ભાભીએ જવાનીનું રસપાન કરાવ્યું..હવે વારંવાર

about

પ્રશ્ન. મારી ૩૦ વર્ષની ગર્લફ્રેન્ડ ને હું જેવો બધું કરવા માટે જાવ છું મારું તરત નીકળી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે સામાન્ય રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ 30 વર્ષની છે અને તેની સાથે તમે જેવું બધું કરવા માટે જાવ છો તરત તમારું નીકળી જાય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોએ છે કે જ્યાં વસ્તુ માટે બનતી હોય છે પરંતુ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારે જોવું છું

કે 30 વર્ષની છે અને તમારી ઉંમર એવું મને લાગે છે કે તે નાની છે એટલે તમારી છે તે 30 વર્ષ છે અને તેની સાથે તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે પણ રીતે એમ કહી શકાય કે તમારી રીતે તમારું બધું નીકળી જવાનું છે અને તમે તરત તેની સાથે બધું કરી શકવાના છો કારણ કે સામાન્ય રીતે તેઓ છે તે ખૂબ સરસ હોય છે અને સામાન્ય રીતે તમે પણ તેઓનું જો કદાચ આ બધું કરેલું હોય

તેવા સમયની અંદર પણ ખૂબ જ ઉત્તેજના રહેલું છે અને તમારી કરતાં વધારે તેમાં કંઈ કોઈ છે એટલે જેના કારણે તેઓ ઝડપથી બધું કરો છો કે તમે જ્યારે તેની અંદર બધું નાખવા માટે જાવ છો ત્યારે તરત એની અંદર જતું રહેતું હોય છે

અને તમને ખબર મજા લઇ શકતા હોય છે અને તમે જે આનંદની અનુભવે છે તે પહેલા તમને થઈ જતી હોય છે જેના કારણે તમને આ વસ્તુ થતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એ લોકોએ માગું છું કે તમે તમારું નીકળી જતો હોય તો તમારે થોડીક રાહ જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ.

પ્રશ્ન. કોઈપણ કેપ્સ્યુલ લીધા વગર શું હું સંબંધ બાંધ્યા પહેલા મારો સમય વધારી શકું?

તમે પૂછી લેજો કે તમે કોઈ પણ પ્રકારની કેપ્સુલ લીધા વગર સંબંધમાંથી આપેલા તમારો સમય વધારી શકો કે કેમ છો હું તમને માંગુ છું કે હા તમે તેની અંદર પણ સમય વધારી શકો છો ઘણા બધા લોકોએ હોય છે કે જેઓને એવી વસ્તુઓની અંદર મજા લઇ શકતા નથી એના કારણે શરૂઆતની અંદર કેપ્સુલ લેતા હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે કે તેઓ કેપ્સુલ લીધા વગર મજા લઇ શકતા નથી અને તું મને કેપ્સુલ જાત પણે લેવી પડતી હોય છે પરંતુ તમને કહેવા માગું છું કે કેપ્સ્યુલ પણ તમે તમારો સમય વધારી શકો છો.

તેમાં તમારે વધારે કંઈ પણ પ્રકારે વસ્તુ કરવાની જરૂર હોતી નથી અને સંબંધને તે પહેલા તમારો સમય વધે તો તે ખૂબ જ સારી બાબત કહી શકાય તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેની માટે સૌ પ્રથમ તો તમારી વસ્તુ ઓ જે છે તે સામાન્ય રીતે મેડીટેશન કરવાનું રહેશે અને ઘણી બધી એવી કસરત હોય છે કે જે તમારો નીચેનો ભાગ હોય છે તેને અસર કરતી હોય છે

કે તમારે શોધી લેવી જોઈએ અને ત્યાર બાદ તમે કરવા જવાના છો તમે અડધી કલાક પહેલા તે વસ્તુ કરવાની ચાલુ કરી દેવી જોઈએ જેના કારણે તમારું બ્લડ સર્ક્યુલેશન જે છે તે સમયમાં તે ભાગમાં વધી જવાનું છે અને તેના કારણે ફરવા લોહીનો જેટલો વધશે તેવા સમયમાં તમને વધારે મજા આવવાની છે અને સામેવાળી વ્યક્તિને પણ તમે આનંદની અનુભૂતિ કરાવી શકવાના છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *