ભાડું લેવા આવેલ મકાન માલીક ની પત્નીને ભાડાની જગ્યાએ ઉછાળી ઉછાળી ને બીજી મજા આપી અને તેને કહ્યું હવે ભાડા ની જગ્યાએ હું તારી પાસેથી…

nation

મારું નામ હિંમત છે હું વીસ વર્ષનો છું અને હાલ એક પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું આમ તો હું કામ કરું છું તેને ત્રણ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને તેની અંદર અમે ઘણું બધું કમાઈ લીધું છે

જેના કારણે હવે હું પોતાનું ઘર લેવાનું વિચારી રહ્યો હતો પરંતુ એક ભાડાના મકાનની અંદર રહું છું. પણ એના મકાનની અંદર મારા મમ્મી પપ્પા મારી સાથે રહેતા નથી હું માત્ર એકલો રહું છું

કારણ કે હું કામની શોધમાં ખૂબ જ દૂર આવેલો હતો મારા મમ્મી પપ્પા ગામડાની અંદર રહે છે અને હું શહેરની અંદર રહું છું મારા જે મકાન માલિક છે તેઓ હંમેશા અહીંયા આવતા નથી

પરંતુ જ્યારે ભાડું લેવાનું હોય છે ત્યારે બે મહિનાના અંતરે આવે છે અને ભાડું લઈને જતા રહેતા હોય છે પરંતુ આજે હું તમને એક મારી સાથે બનેલી એવી ઘટના વિશે વાત કરવાનું છે

જે ઘટના વિશે સાંભળીને તમે પણ ચોકી જવાના છો દર વખતે તમારા મકાનમાલિક મારી પાસે ભાડું લેવા આવતા હતા પરંતુ આ વખતે ભાડું લેવા માટે મારા મકાન માલિક નહીં પરંતુ તેને પત્ની આવેલા હતા ત્યારે તેના પત્ની મારી પાસે ભાડું લેવા આવ્યા ત્યાર બાદ તેઓ મારા રૂમની અંદર ગુસ્સ્યા એટલે તેમણે મને દરવાજો ખખડાવ્યો

એટલે મેં કહ્યું કે હું આવું છું તમે દરવાજો ખોલી નાખો એટલે તરત જ તેમણે દરવાજો ખોલી નાખે ત્યાર બાદ થોડીક વખત બેઠા પરંતુ હું આવ્યો નહીં કારણકે હું તો નાહી રહ્યો હતો અને કપડાં બદલી રહ્યો હતો જ્યારે હું કપડાં બદલી રહ્યો હતો એવા સમયની અંદર તેઓ મારા રૂમની અંદર આવી ગયા મારો દરવાજો મેં બંધ નહોતો કરેલો તેના કારણે તેઓ મને જોઈ ગયા હતા

અને જ્યારે તું મને ટેસ્ટમાં જોઈ ગયા એટલે તે પણ પાગલ થઇ ગયા હતા અને માત્ર ને માત્ર મને એટલું જ કહ્યું કે તું તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે મેં તો આટલો સરસ ધારીઓ પણ નહોતો એટલે મેં તમને પૂછ્યું કે તમે બહાર જાવ હું તમને હમણાં ભાડું આપું છું પછી તમે જઈ શકો છો તેની પત્નીએ મને માત્ર એટલું કે મારે ભાડાની કોઈ જરૂર નથી

પણ તું મને આજે મજા આપી દે ને પછી કશું હતું તેની પત્ની મેં કહ્યું કે ચલ કંઈ વાંધો નથી હું પણ તને મજા આપીશ એવું કહીને તરત જ મેં ભારે મજા આપી અને એટલી મજા આપી કે તે તો પાગલ થઈ ગઈ હતી સૌપ્રથમ ઉછાળી ઉછાળીને મજા આપી અને ત્યારબાદ તેણે મને સામેથી કહ્યું કે મારે હવે તારી પાસેથી ભાડું નથી જોતું પણ દર મહિને મને શરીર સુખની મજા જોશે મને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *