ભાભીને કહ્યું કે તમે તો ભાઈ સાથે મજા કરી લો છો મારું શું? તમારી બહેન સાથે ગોઠવી લઉં, હવે તો ભાભી અને એમની બહેન પણ મને મળી ગઈ

about

પ્રશ્ન. કોઈ સ્ત્રી નો ઉપર નો આગળ નો ભાગ હું ચાટું તો શું તેનું દૂધ નીકળી શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે કોઈ સ્ત્રી છે કે સામાન્ય રીતે એ કોઈ સ્ત્રી છે તેનો આગળનો જે ભાગ હોય છે તે ઉપરનો ભાગ તમે ચાટો છે તેવા સમયની અંદર તેનું દૂધ નીકળી શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે એ વસ્તુ તમારી સ્વતંત્ર ખોટી પડે છે કારણ કે સામાન્ય રીતે તમે જે કરી રહ્યા છો તે વસ્તુ સામાન્ય રીતે થઈ શકતી નથી

તમે જે પૂછી રહ્યા છો તે વસ્તુ સ્વતંત્ર ખોટી છે પરંતુ તમને નોલેજ જેના કારણે તમે આ વસ્તુ કરી રહ્યા છો તો હું તમને માત્ર માગું છું કે કોઈ આગળ નો ભાગ નથી તેવી રીતે દૂધ નીકળતું નથી

પરંતુ તેને નીકળવા માટે એક પ્રકારે એક પ્રોસેસ આખી હોય છે અને સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જે સામાન્ય રીતે છોકરાઓ કરતા હોય છે અને બાળક જ્યારે થઈ જતું હોય છે ત્યારે થોડાક સમય માટે રહેતું હોય છે

ત્યારબાદ તે થતું હોતું નથી ગણાય પરંતુ ઘણી બધી વખત જ્યારે મોટા લોકો પણ આ બધું કરતા હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેનું નીકળી જતું હોય છે એટલે તમે તે વસ્તુ કરો છો તો દૂધ નીકળી શકતું નથી અને કદાચ નીકળે છે તેવું મને લાગે છે બાકી તો તમે વધારે કરી શકતા નથી તેઓ મને લાગે છે એટલે તે રીતે થઈ શકે બાકી તો વધારે તેમાં કંઈ ના થાય.

પ્રશ્ન. શું ૪૦ વર્ષ ની ઉંમરે હું કોઈ પુરુષ ને ચ પા ચ પી કરવાની સર્વિસ આપીને મજા આપી શકું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે 40 વર્ષની ઉંમરે તને કોઈ પુરુષને બધું કરવા માટેની સર્વિસ આપીને મજા આપી શકો કે કેમ તું તમને કહેવા માગું છું કે પહેલા તો તમે તો વિચારી રહ્યા છો કે 40 વર્ષની તમારી ઉંમર છે એટલે તમારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા હશે અને તમે સર્વિસ આપવા માંગો છો તેનો મતલબ કે તમે અલગ અલગ બધું કરવા માંગો છો તો હું તમને માત્ર માગું છું કે જે સ્ત્રીઓ સામાન્ય રીતે હોય છે

તે 45 વર્ષની થઈ જાય કે 60 વર્ષની થઈ જજો તેની અંદર બધું ઈચ્છા શક્તિ બાકી છે ને તે સામાન્ય રીતે બધું કરી શકે છે તો સિમ્પલ રીતે બધું કરી શકે છે અને સર્વિસ આપીને તમને પણ મજા આવશે અને સામેવાળા વ્યક્તિને પણ મજા આવશે અને તમે સાથે કોઈ આર્થિક કમાણી પણ તમારી ઊભી થશે પરંતુ તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો તમે અમને એવો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો

કે તમે સર્વિસ આપીને મજા આપી શકો કે એમ તેના માટે સંદર્ભમાં અમે તમને કરી રહ્યા છીએ કે તમે સર્વિસ આપીને પણ મજા આપી શકો છો અને તમે દરેક રીતે મજા માણી શકો છો તે હું મને લાગે છે

એટલે તે વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ અને સામાન્ય રીતે લોકોને મજા તમારે આપી જોઈએ તેના કારણે તમને પણ મજા આવશે તમારી ઉંમર કોઈ ફરક નથી કરતી તમારી ઉંમર ભલે મોટી પરંતુ તમે ત્યાં મજા આવી શકશો અને તમને કોઈ પ્રકારે વાંધો પણ પડવાનો નથી એટલે તમે તે રીતે મજા આપી શકો છો અને તમને પણ ઘણી બધી રીતે મજા આવશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *