ભાભીની નાની બહેન ઘરે રહેવા આવી અને એને મેં ખૂણામાં લઇ જઈને સ્વાદ ચખાડ્યો, હવે તો એ રોજ રોજ મોજે મોજ

about

મારું નામ સંદીપ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું એક પાનના ગલ્લાની લારી ઉપર કામ કરું છું અને અત્યારે જ મારા ભાઈના લગ્ન થયા છે અને ભાભી પણ ખુબ સુંદર દેખાય છે

પરંતુ ભાભીની નાની બહેન ખુબ જ સુંદર દેખાય છે અને તે અત્યારે તેની કોલેજમાં વેકેશન હોવાથી તે ભાભી સાથે રહેવા માટે ઘરે આવી છે અને તેથી દેખાય છે કે જ્યારે હું તેને જોવું એટલે મારું ઊભું થઈ જાય અને મને એવું થાય કે અત્યારે હું તેને ઠોકી નાખું અને મારું બધું કાઢી નાખો પરંતુ હું તેની સાથે કરી શકતો નથી પરંતુ એક દિવસ એવો આવ્યો કે મેં મેં તેના રૂમ ની આગળથી પસાર થતો હતો

અને મેં તેને જોઈ લીધું કે તે તેના મોબાઇલમાં અસલી વિડિયો જોતી હતી અને તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા હતા અને નીચે ગાજર વડે તે તેની મજા કરતી હતી તેથી પછી મને વિચાર આવ્યો કે હવે મારે શું કરવું તે તું તેને પણ ખૂબ જ ગમે છે

અને મને પણ તેની સાથે કરવું છે તેથી પછી મેં વિચાર કર્યો કે હવે મારે તેને બધું કહેવું જોઈએ પરંતુ હું ત્યાર પછી એક મહિના સુધી તેને કંઈ કહી ન શક્યો અને પછી એક દિવસની તને મારા રૂમમાં બોલાવ્યો અને કહ્યું કે મને ખબર છે કે તને આવું બધું ખૂબ જ ગમે છે.

અને મારે પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે પરંતુ આજ સુધી મને કોઈ મળ્યું નથી તેથી જ તું તૈયાર હોય તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી મેં તેને કહ્યું કે મને ખબર છે અને મારી પાસે સબૂત પણ છે કે તું આવું બધું કરે છે

જો મેં તારા અમુક ફોટા પાડી દીધા હતા તેથી હવે તારે મારી સાથે બધું કરવું જ પડશે એમ કરીને તો કહ્યું કે તું ના કહે તો પણ હું તારી સાથે બધું કરવાની જાતિ પરંતુ એ તો હવે મને બ્લેક કરી છે તેથી હવે તો હું વધારે ઝડપથી હું કરીશ

અને મજા કરીશ અને તું પણ તૈયાર થઈ જા મારા તારી સાથે પણ ઘણું બધું કરવું છે એમ કરીને તેને મારો પેન્ટ કાઢી નાખ્યો અને તેના મારું આખું તેના મોઢામાં લઈ લીધું અને જ્યારે તેને પહેલી વખત મારું મોઢામાં લીધું ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી

અને તેને મને એટલું સરસ રીતે મુખ મીઠું કરાવ્યું કેમ મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગયા અને પછી હું એ તેને વાંકી વારી અને પાછળથી ઠોકી નાખી અને તે પણ કહેતી હતી કેમ મને પાછળથી કરવામાં ખૂબ જ મજા આવી છે

તેથી તું હજુ જોવામાં મને થોક એમ કહેતી હતી તેથી અમને બંનેને કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી કરતા કરતા ક્યારેક ત્રણ કલાક વીતી ગયા તેની મને ખબર જ ન પડે અને પછી મારું નીકળી ગયું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *