ભાભીએ તેની બહેન સામે કહ્યું દેવરજી શરમાતા નહીં…તારો જ માલ છે તારી ઈચ્છા હશે તો તે બધું જ કરશે

about

પ્રશ્ન. શું હું કોલ ગર્લ પાસે મન ફાવે તે પોઝિશન માં કરાવી શકું?

તમે હવે સામાન્ય રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમારે પાસે મને ફાવે તે પોઝિશનમાં તમે કરાવી શકો કે કેમકે હું તમને માંગુ છું કે ઘણા બધા લોકોને આવો પ્રશ્ન હોય છે અને તેઓ જ્યારે પહેલી વખત બધું કરવા માટે જતા હોય છે અથવા તો કરાવવા માટે જતા હોય છે ત્યારે તેઓને મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો હોય છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે કોલ ગર્લ પાસે હું જાવ છું

ત્યારે તેમાં સમયની અંદર કોલ ગર્લ તમને મજા આપી શકતા હોય તેઓને જે રીતે જોઈએ છે તે રીતે તેઓ મજા આવશે ઘણા બધા લોકોને એવો પ્રશ્ન હોય શકે કોઈ છોકરી ઓળખતો નથી અને જાણી એ રીતે તેને તમે જ્યારે જાવ છો તો તમે કેવી રીતે કહી શકો છો અત્યારે આ પોઝીશનમાં મારે આ પોઝીશનની અંદર બધું કરવું છે પરંતુ તમારે જોવાની હોતી નથી.

જ્યારે સામાન્ય રીતે કોલ ગર્લ સર્વિસ આપવી હોય છે અને જેના કારણે જે સર્વિસ માટે ચાર લેતી હોય તો તમારે પૂછી લેવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે જે કંઈ પણ પોઝીશન કહેતા હોય તો તે પોઝીશન ની અંદર તૈયાર થઈ જતી હોય છે

અને તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને જેના કારણે તમને પણ ઘણી બધી રીતે મજા આવતી હોય છે એટલે તમે વસ્તુ કરી શકો છો અને સરળતાથી તેઓની સાથે પણ મજા લઈ શકો છો.

પ્રશ્ન. મારો મિત્ર મને અવાર નવાર ચ પા ચ પી નું કહે છે પણ તે પણ છોકરો છે અને આવું કહે છે શું હું તેની સાથે કંઈ કરું તો મને વાંધો આવે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો મિત્ર તમને બધું કરવાનું કહે છે પરંતુ તે એક છોકરો છે અને જેના કારણે તમને ત્યાં આવું એની સાથે તમે કંઈ કરો તો તમને વાંધો આવી શકે સામાન્ય રીતે હાલના સમયની જો વાત કરવામાં આવે તો હાલના સમયમાં એમ કહેવામા આવે છે કે આધુનિક સમય આવી ચૂક્યું છે જુના સમયની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે

કે છોકરો જ્યારે પુરુષને મળતી નથી ત્યારે તે છોકરો છોકરા સાથે બધું કરવા લાગતું હોય છે અને જેવો સમાધિથી બધું કરતા હોય છે પહેલા એવું થતું કે સામાન્ય રીતે આજે વ્યક્તિ હતી તેને અલગ જેન્ડર તરીકે જોવામાં આવતું અને તેને ટ્રાન્સજેન્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવતા પરંતુ હાલના સમયમાં જે સામાન્ય રીતે સ્ટ્રેટ જેન્ડરના લોકો હોય છે તે લોકો પણ આ વસ્તુઓ કરતા હોય છે

અને જેના કારણે આ વસ્તુ કરવાની કોઈ ખોટી નથી અને ઘણા બધા લોકો આ વસ્તુ કરતા હોય છે તમને જો એવું લાગતું હોય કે તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ નથી અને તમારે થોડીક એવી મજા પણ લેવી હોય તો સામાન્ય રીતે તમને કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે આ બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પરંતુ તમારી એ પણ જોવું પડશે કે તે છોકરો છે સામેવાળું તે કોણ છે

તે છોકરો છે તો સામાન્ય રીતે છોકરા છોકરા મજા લઇ શકે છે વાંધો નથી પરંતુ આ તમે લાંબો સમય સુધી કે ચલાવી શકતા નથી કારણ કે જ્યારે લાંબો સમય સુધી તમે આ બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમારું જે મગજ હોય છે તે ફરી જતું હોય છે અને જેના કારણે તમને આગળ જતા ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *