ભાભીએ મને ઘરે બોલાવ્યો અને કહ્યું તારે મને બેડરૂમમાં ખુશ કરવી પડશે અને મને પથારીમાં2 કલાક સતત શ-રીર સુખ માણીને ખુશ કરવી પડશે તો જ ,

about

પ્રશ્ન. મને નેહાએ તેના ઘરે બોલાવી ને તેની સાથે લબા લબી બોલાવવાનું કહ્યું હવે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને ઘરે બોલાવી અને ત્યારબાદ તમને બધું કરવા માટે કહ્યું તો તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો હોય છે

કે સામાન્ય રીતે તમારે બધું કરવું હોય તો તેની પહેલા તેમને તમને ઘરે બોલાવે છે તો શું કામ બોલાવ્યા છે તે પહેલા મારે જાણવું પડે પણ તમે કરી રહ્યા છો કે તેમને તેમને બધું કરવા માટે બોલાવ્યા છે તો તમે બિન્દાસ જઈ શકો છો અને તેમની સાથે તમે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો

તે મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે પછી તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું વિચાર કરો છો જો તમારો વિચાર હોય કે તમારે બધું કરવું જ છે અને તેમનો પણ વિચાર હોય તો તમે બધું તમારી સામે થી કરી શકો છો અને બંનેની સમજવી હોય તો ત્યાર બાદ તમને ઘણી બધી મજા પણ આવી શકવાની છે એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો .

પ્રશ્ન. મને ૨૧ વર્ષ ની ઉંમરે પણ હસ્ત મૈથુન કરવાનું મન નથી થતું હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે 21 વર્ષનું ઉંમરે પણ હસ્ત મૈથુન કરવાનું મન થતું નથી. તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને તેમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ છે કે તમને મન કેમ નથી તે તમારે જાણવું પડે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમારી ઉમર ઘણી બધી વધી ગઈ હોય છે પરંતુ તમે જે ખરાબ વિડિયો હોય છે

તે જોતા હોતા નથી અને તમારા મનમાં એક પ્રકારનો સ્વીકાર હોતો નથી થતો ખૂબ સારી બાબત કહેવાય પરંતુ હા, એક વસ્તુ છે કે ઘણા બધા લોકોની જેમ તમને દરરોજ તો ના થતું હોય પરંતુ મહિનામાં એકાદ થી બે વખત પણ થતું હોય તો તે સારી બાબત કહી શકાય પરંતુ જો તમને તેવું પણ ન થતું હોય એને છોકરીઓ પરથી પણ જુઓ તમને આકર્ષણ ન થતું હોય તો સામાન્ય રીતે પછી તમારે થોડીક વિચાર કરવો પડે કારણ કે જો હસ્ત મૈથુન કરવાનું તો તમને વિચાર આવે કે ના આવે તે તો બે નંબરની વાત છે

કારણ કે બધાને તે વસ્તુ ગમતી હોતી નથી પરંતુ છોકરી મને જોઈને તો આકર્ષણ તમને થવું જોઈએ કારણ કે તમે એક છોકરા છો ને ત્યાં આકર્ષણ જો તમને નથી થતું તો તેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા આગળ થતા થઈ શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે વિચારવી જોઈએ અને તેની ઉપર થી તમારે કોઈ પણ કાર્ય કરવું જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ના આવે તને સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકો એટલે તે વસ્તુ પર તમારે નજર રાખવી જોઈએ અને 21 વર્ષની ઉંમર તમારી થઈ ચૂકી છે તો બેટર છે કે તમે ડોક્ટરને પણ બતાવી શકો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *