ભાભીએ કહ્યું તું દરરોજ મારા અંદર ના કપડા ને જોવા તેની કરતા આજે મને પણ જોઈ લે અને મને તૃપ્ત કરી દે.

nation

મારું નામ નિશાંત છે હું 30 વર્ષનો છું મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને હું મારા ભાઈ સાથે રહું છું મારી પત્ની અવારનવાર તેના પિયર હોય છે એટલે તેની સાથે મારો એટલો બધો સંબંધ હોતો નથી

પરંતુ મારા ભાઈ પણ અવારનવાર ગામડે જતા હોય છે જેથી મારા ભાભી સાથે હંમેશા રહેવું છું મારા ભાભી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને મારા ભાભી એટલા સરસ લાગે છે કે અમારા સોસાયટી વાળા જે છે તે પણ તેની પાછળ પડેલા છે

પરંતુ મારા ભાભી કોઈને ભાવ આપતા નથી મને તો લાગતો હતો કે મારા ભાભી ખૂબ જ સારા છે પરંતુ તેમની અસલી હકીકત તો ત્યારે સામે આવી જ્યારે બાજુવાળા જે કાકા હતા તે કાકા સાથે તેમનું બધું લફરું બહાર નીકળેલું હતું

આમ તો મારા ભાઈને આ બધી ખબર નથી પરંતુ હું બધું જાણો છો કારણ કે મારા જે મિત્રો છે તે મને બધી ખબર આપતા હોય છે મારા ભાભી આમ તો મને ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ મારા ભાભીને એવું કેવી રીતે કહી શકું કે તમે મને ગમો છો જેના કારણે મને ખૂબ જ ડર લાગતો હોય છે પરંતુ આજે એક સમય અલગ હતો અને મારા ભાભી જ હતા તેઓને તો હું કંઈ કરી શકતો નહોતો

પરંતુ તેમના કપડા મારા હાથમાં હતા અને તેમના કપડા મારા હાથમાં હોવાથી હું દરરોજ એવું કરતો કે તેમના અંદરના કપડા લઈ આવતો નીચેના અને ઉપરના કપડા લઈ આવતો અને ત્યારબાદ તેની અંદર હું હાથ લારી ચલાવતો અને ત્યારબાદ તે કપડાં અને બીજા મૂકી દેતો પરંતુ એક વખત જ્યારે હું હાથ લારી ચલાવતો હતો

ત્યારે મારા ભાભી મને જોઈ ગયા હતા અને મારી પાસે આવીને તેમણે મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે આવું કરવાથી તને શું મળે છે આવું તને સારું લાગે હવે જો તું હું તને શું કરું છું અને મને ખૂબ જ ડર લાગ્યું અને મેં તમને એટલું જ કહ્યું પણ ભાભી હું તમને તો કંઈ ના કહી શકું પરંતુ કપડા સાથે બધું કરીને હું સંતોષ હતો હું છું

એટલે ભાભી એ મને એટલું જ કહ્યું કે મને તો અહીંયા સાચું માં ખૂબ જ ઈચ્છાઓ થાય છે અને તું માત્ર કપડાં સાથે કરીને બધું સૂઈ જાય એમ ના ચાલે તારે મારી સાથે પણ બધું રિયલમાં કરવું પડશે

તો મને ખૂબ મજા આવશે અને ભાભી જ્યારે આવું ત્યારે મારી આંખો તો પહોળી જ રહી ગઈ હતી પછી તો શું હતું? હું પણ ભાવિ સાથે ગયો અને ભાભીને બેડરૂમમાં પટકી દીધા અને ત્યારબાદ ભાભી એ મને એટલું જ કહ્યું કે દરરોજ મારા કપડાને જોઈને સંતોષ માનવો તેની કરતા તું મારી સાથે જ બધું કરીને મને તૃપ્ત કરી દે અને મેં ભાભીને બરાબરના ઠોકીને ખૂબ જ મજા માણી અને ભાભીને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *