ભાભીએ ફિમેલ કો@ન્ડમ લગાવીને પછી તેમાં તેલના બે ટીપાં નાખીને કહ્યું હવે ડોગી પોજિશન માણવું છે…

about

મારું નામ છે મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું પરંતુ પાર્ટ ટાઈમ માં હું સ્કૂલમાં ભણાવવા માટે પણ જતી હોવ છો અને પછી મારે તો અત્યારે કોલેજમાં રજાઓ હતી

તેથી હું ફુલ ટાઈમિંગ સ્કૂલમાં જતી હતી ત્યારે અમારી સ્કૂલના એક પ્રિન્સિપાલ છે તેનું નામ મનીષ છે તે હાલમાં જ અત્યારે પ્રિન્સિપાલ ની પોસ્ટ ઉપર આવ્યા છે અને મારે પણ અત્યારે સ્કૂલમાં હું લાગી હતી

અને પછી એક દિવસ એવું થયું કેમ પ્રિન્સિપલ મને તેમના ફાર્મ હાઉસ પર આવવા માટે જણાવ્યું હતું તેથી મેં તો કહ્યું કે તમે ફક્ત મને જ કહ્યું છે કે સ્કૂલમાંથી બધા શિક્ષકો પણ આવવાના છે અને પછી જ્યારે તેને મને કહ્યું કરે ના સ્કૂલમાંથી કોઈ નથી આવવાનું

ફક્ત મેં તમને જ કહ્યું છે એટલે મેં તો કહ્યું કે પછી તેમણે મને ફોન કરીને જણાવ્યું કે મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે તેથી મેં તમને એકલામાં બોલાવ્યા છે અને પછી મેં પણ તેને આ કહી દીધું ઘરે હા ચોક્કસ હું તમારી સાથે આવીશ

અને પછી હું બીજે દિવસે જ્યારે તેમણે કહ્યું હતું ત્યારે હું તેમના કામ આવશે પહોંચી ગયા અને પછી તેને કહ્યું કે મારે તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધે મને તો મને તમે ખૂબ જ ગમો છો કારણ કે મેં જ્યારે તમને પહેલી વખત જોયા હતા

ત્યારથી જ મારે તમારી સાથે વધુ કરવાની ઈચ્છા હતી પરંતુ હું તમને કંઈ કહી ન શકતો હતો અને પછી હવે તમારે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા વધી ગઈ છે પરંતુ કેવી રીતે તમને કહું સ્કૂલમાં કોઈ ના શકું તેથી મેં તમને ફોન કર્યો હતો અને પછી હવે મારી ઈચ્છા છે કે તમે મારી સાથે બધું અને પછી મેં પણ કહી દીધું કે હા મને પણ તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે તેથી આજે હું આવી છું

ને કે હું આવે તો જ નહીં એના પછી તેઓ મને તેમના બેડરૂમના ઉપર લઈ ગયા અને પછી તેમણે મારા કપડા કાઢ્યા અને આખા બદન પર હાથ ફેરવવા લાગ્યા અને પછી તો એકદમ મસ્ત લીસું છે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે

અને પ્રિન્સિપલ તો એવું કહેતા કે આને મારી સાથે બધું કરતા ધીમે ધીમે મને બેડ ઉપર સુવડાવી અને પછી કહેતા હતા કે હવે તું અહીં બેડ ઉપર સુઈ જા ને પછી જ્યારે સુઈ ગઈ એટલે મેં મારા બંને અને પછી પ્રિન્સિપલ પણ ત્યાં આવીને બેસી ગયા

અને મારી સાથે બધું કરવા લાગ્યો પહેલા તો મારી અંદર બધું લખી દીધું ને પછી કરતા હતા અને એટલું ચીકણું કરી નાખ્યું હતું કે એક જ જાટકે આખું અંદર જતો રહ્યો અને પછી તેઓએ મને આગળ પાછળ પાંચ કલાક સુધી મને એક અને એક જગ્યા ઉપર રાખી અને મારી સાથે બોલાવી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *