ભાભીએ બે પગ પહોળા કરીને રાજને કહ્યું હવે હવે કેટલો અંદર નાખીશ…તેટલું બોલીને ભાભીએ પાણી કાઢી નાખ્યું

about

પ્રશ્ન. શું મારા પડોશી ની સાથે હું ચ પા ચ પી કરી શકું? હું કુંવારી નથી.

તમે મને એવું પૂછ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે તમારા પડોશીની સાથે બધું કરવું છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો અને તમે કુંવારા નથી તો તેમાં તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમે કુંવારા નથી અને તમારા પાડોશીની સાથે તમારે બધી વસ્તુ કરવી હોય તો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો પરંતુ બીજી વસ્તુ પણ છે કે સામાન્ય રીતે તમે પડોશીની સાથે તે કરી શકવાના નથી પહેલી વસ્તુ તો છે કે તમારે પડવી સાથે પૂછવું જોઈએ તમારો પડોશી જો સામત થાય છે અને તેને લાગે છે કે તેની સાથે તમારે બધું કરવું છે અને તેને પણ બધું તમારી સાથે કરવું છે ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો અને તેમાં તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો પડવાનો નથી.

અને તેમાં તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને ઘણી બધી મજા પણ આવશે પરંતુ પછી ત્યારબાદ તમારા પતિને જોવા શું ખબર પડી જાય છે તો ત્યાર બાદ તમારો શું અંજામ આવશે. તે વસ્તુની પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

પ્રશ્ન. મને હવે એકસાથે બે છોકરીઓ સાથે બધું કરવાનું ગમે છે હું શું કરું?

હવે તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને એક સાથે બે છોકરો સાથે બધું કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે બધું કરવાનું કેમ કે છે તે તમારે જોવું જોઈએ પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે પહેલા આ બધા વિડીયો જોતા હશો તેની અંદર તમને આ બધો ચસ્કો લાગેલો હશે અને તમને વીડિયોની અંદર ઘણી બધી મજા આવતી હશે.

જેના કારણે તમને આ બધી વસ્તુઓ જોઈ હશે પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે આ બધી વસ્તુઓ જે છે તે સારી નથી હકીકતની અંદર તમને ઘણી બધી મુશ્કેલીમાં નાખી શકે છે તમારી જિંદગી ખૂબ જ સારી છે અને તે સારી બાબત કહી શકે પરંતુ રિયલ લાઇફની અંદર આ બધી વસ્તુ જ હોય છે તે પોસિબલ હોતી નથી અને જો તમે તેને પોસિબલ કરવા માટે પણ જાવ છો.

તો તેના કારણે તમને ઘણી બધી તકલીફો પડતી હોય છે અને જે સહન કરવી પડતી હોય છે અને તે તમારી સહન કરવાની હોય છે સામેવાળી વ્યક્તિ જ હોય છે તે તો સહન કરતી હોય છે પરંતુ તમે વિચારી શકો છો કે ત્યારબાદ તમારા લગ્ન થઈ શકે છે ઘણી બધી તકલીફ થઈ શકે છે અને સામેવાળા જે વ્યક્તિ છે તેને પણ તમે તકલીફ આપી શકો છો એટલે તમારી જે આ બધી ઈચ્છા હોય છે તે પૂરી ના થાય તો તેમાં વધારે સારું છે પરંતુ તમારે જો પૂરી કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *