ભાભી તેના બેડરૂમમાં આંગળી નાખીને મજા કરે છે …એક દિવસ મને જોઈ જતા ભાભીએ કહ્યું હવે દેવરજી તમે આવી ગયા છો તો તમે જદલીથી ખોલીને અંદર નાખો

about

પ્રશ્ન. મારા પતિ ને ગોઠણ ના દુખાવા ને કારણે તે મને સરખી મજા નથી આપી શકતા હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પતિને ગોઠણના દુખાવાને કારણે તમને સરખી મજા નથી આપી શકતા તો તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

સામાન્ય રીતે તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા દુખાવો છે અને જેના કારણે તમને તે મજા આપી શકો મેસેજ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ગોઠણને દુખાવો ત્યાં સુધી રહેવાનો છે અને તમારા પતિ પડ્યા હતા એટલે તેમને વાગ્યું હતું એટલે ગોઠવીને દુખાવો છે કે પછી તમને વર્ષોથી દુખાવો છે એટલે કે તમને હંમેશા ગોઠણાનો દુખાવો થાય છે તે વસ્તુ પણ તમારે જોવી પડે

જો તે વસ્તુ ન હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલા તો તેમને શરૂઆતથી જ બધું રહેતું હોય તો તેવામાં તમે ડોક્ટરને બતાવી શકો છો અને જ્યાં સુધી તમે બતાવો છો ને તમારાથી રહેવાતું નથી

તો તેની માટે પણ તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો તો તેની અંદર તમારે વધારે કરવાની જરૂર રહેતી નથી પરંતુ તેમાં માત્ર ને માત્ર તમારા પતિને તમારે એમ કહેવું પડતું હોય છે કે હું તમને મજા કરાવે તો તમે ઓરલ પણ કરી શકો છો અને જેની અંદર મજા પણ આવશે અને ઘણી બધી એવી પોઝિશન પર છે કે જેની અંદર મજા કરાવી શકો છો એટલે હું તો તમને માત્ર કોઈ માગું છું કે તે વસ્તુ તમે કરો છો આ સમયમાં તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓથી છુટકારો મળી શકે છે.

પ્રશ્ન. શું પાછળ થી મજા કરવાથી સ્ત્રી પ્રેગ નેન્ટ રહી શકે?

તમે પૂછી લેજો તમે પાછળથી જ્યારે મજા કરો છો તેવા સમયની સ્ત્રી કોઈ પ્રેગનેટ રહી શકે કે કેમ તો હું તમને કહું છું કે આ તો કોઈ તમે કોઈ વ્યક્તિને પૂછો જેણે કંઈ કર્યું નથી તેને મને ખબર પડી જાય સામાન્ય રીતે હું છું કે કદાચ તમારી જે એમ કહી શકાય

કે આ બાબતનું નોલેજ હોય તો ઓછું હોઈ શકે અને જેના માટે તમે પૂછ્યું પરંતુ તમે જે પૂછ્યું તે સારી બાબત છે કારણ કે ઘણા બધા લોકોને આપણે ખબર હોતી નથી તો હું તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે પાછળથી કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે રહી શકતી નથી તે તમારે જોવું છે કારણ કે પાછળ જે વસ્તુ હોય તેવા કુદરતી હોય છે

અને તમારા આગળથી બધું કરવાનું હોય તો પરંતુ ઘણા બધા લોકો જોવે છે તે પાછળથી કરવાનું તેને પસંદ હોય છે અને ઘણા બધા લોકો આ વસ્તુ કરતાં ભણવાનું છે અને તેને ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર માંગુ છું કે તમારે પાછળથી લેવી જોઈએ કારણ કે પાછળથી મજા લેવાતી ઘણા બધા પ્રકારના નુકસાન પણ થઈ શકે છે

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જે હાઇજીન છે તે સામે વાળી વ્યક્તિ કેવું છે અને તમારું કેવું છે તે પણ વસ્તુ તમારે જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું પડતું હોય છે એટલે પાછળથી તમે ઓજારો છો તો સમયની અંદર તમે કોઈપણ સ્ત્રી જેવું છે એટલે તે વસ્તુ વિશે તમારે વિચારવું જોઈએ અમલ કરવો જોઈએ એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેના કારણે કોઈ પણ પ્રકારે પહેલું થતું નથી એટલે તમે કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *