ભાભી રૂમમાં કપડાં બદલતી હતી ત્યારે તેના અંતરવસ્ત્રો પર મારી નજર હતી :અને ભાભીએ કહ્યું ક્યારેય કોઈને નિવસ્ત્ર નથી જો..આજે હું સ્પર્શ કરાવું

about

પ્રશ્ન. મારો પતિ મને મજા નથી આપતો એટલે હું બહાર ના પુરુષો સાથે મજા લવ છું તેમાં કોઈ વાંધો થઈ શકે?

તમને મજા નથી આપી શકતો અને જેના કારણે તમે બહારના પુરુષો સાથે મજા લો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ વાંધો પડી શકે કેમ તો હું તમને ક્યાં માગું છું કે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણું બધું વાંધો પડી શકે છે તમને મજા નથી આપતા તો એવા સમયની અંદર મારે બહારના પુરુષો સાથે ન જવું છે એટલે તમારે તમારા પતિને પૂછવું જોઈએ કે તેમને શું વાંધો આવી રહ્યો છે

અથવા તો તમને શું સમસ્યા આવી રહી છે તે સમસ્યા તમે પૂછો અને ત્યારબાદ તમે કોઈ ડિસિઝન લઈ શકો છો પરંતુ તેની પહેલા નિર્ણય તમે બહાર કુદી શકતા નથી કે તમારા તે વ્યક્તિ સાથે લગ્ન થયા છે તો લગ્નનો અર્થ માત્ર ને માત્ર એટલો નથી હોતો કે તમારું બધું કરવાનું હોય છે પરંતુ તેમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તેનું સમાધાન તમે કરી શકો છો તમે ડોક્ટર પાસે જઈ શકો છો

ડોક્ટરને બતાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તેમની જે કંઈ પણ સમસ્યા છે તેનું સમાધાન તમે કરી શકો છો તમે બહારના લોકો સાથે જશો તો સમાજની અંદર તમારી જો બહારના લોકો પાસે જવું હોય તો તમે લગ્ન તોડાવી શકો છો

અને લગ્ન છોડ્યા બાદ તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમારા પતિ તમારી સાથે હોય તો તમે બીજા સાથે જઈ શકતા નથી એટલે હું તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે બહારના જે પુરુષ હોય તેની સાથે તમે મજા લઇ શકો છો ક્યારે વાંધો નથી પરંતુ તમારા આ વસ્તુનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે આ વસ્તુ તમે ધ્યાન નથી રાખતો તો તમે ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે છે.

પ્રશ્ન.મારા ભાભી મને દરરોજ મજા કરાવે છે શું હું મારા ભાભી સાથે જ લગ્ન કરી શકું?

તમારા ભાભી તમને દરરોજ મજા કરાવે છે પરંતુ તમારા ભાભી સાથે તમારે લગ્ન કરવા હોય તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

તમે તમારા ભાભી તમને લગ્ન કરવા માટે કંઈ કહેતા નથી પરંતુ તમારે તમારા ભાભી ને સમજાવવા પડશે અને ત્યારબાદ તમારે તેમને કહેવું પડશે કારણ કે તમારા ભાભી કોણ છે તે પણ મારે જોવું પડે છે કે તમે કહી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી છે તો ભાભી ગયા તમારી આજુબાજુમાં રહે છે તેને તમે ભાભી કહો છો તમારી આજુબાજુમાં જે પડોશી રહે છે

તેમના પત્ની છે તેને ભાભી કહો છો તમારા મોટાભાઈની જે પત્ની છે તેને ભાભી કહો છો આ વસ્તુ તમારે ક્લિયર કરવી પડે પેલી વસ્તુ કે જો તમારા મોટા ભાઈના પર પત્ની હોય તો તેઓ સાથે નથી કરી શકતા

પરંતુ સાથે વાતચીત કરી શકો છો અને તમે બીજી રીતે જ્યારે કાયદાનો સહારો લઈને તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેમાંથી ભાભી છે તેમને ડાઈવર્સ લેવા પડશે અને તમે કુવારા હોય તો તમારે તેમની સાથે લગ્ન કરવા પડશે અને તમે ડાઇવર્સ મજા પણ લઈ શકો છો તેવું જરૂરી નથી કે તમે જેમની સાથે મજા કરી લો છો તેની સાથે તમારે બધું કરવું પડશે એટલે તમારે તે વસ્તુ પણ વિચારવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *