બાજુ વાળી પરીને રાતના અંધારામાં ધાબા ઉપર બોલાવીને લબ લબાવી નાખે.

about

મારું નામ મીત છે અને મારી ઉંમર 26 વર્ષની છે અમારી બાજુમાં એક છોકરી રહે છે તેનું નામ પરી છે તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે જેથી તેની સાથે ઘણો મસ્ત સમયથી વધુ કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થતી હતી

પરંતુ હું તેને કંઈ કહી ન શકતો હતો અને એક દિવસ એવું થયું કે પરી જાતે મારી પાસે આવીને અમને કહેવા લાગી કે મેં તમારી સાથે બધું ઓછું તું મને ઘણો સમયથી ગમે છે પરંતુ હું તને કહી ના શકે તેને પછી જ્યારે મને પડીએ સામેથી આવીને બધું કહ્યું એટલે હું તો વિચારમાં પડી ગયો પછી તેને કહેતો હતો કે હા મને પણ તારી સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા થાય છે

અને મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે તારી પણ હા છે અને પછી જ્યારે પડીએ મને આવું કહ્યું એટલે તેને કહ્યું કે જો આજે રાત્રે ધાબા ઉપર આપણે બંને મળી અને પછી જ્યારે રાત થઈ ગઈ ત્યારે અમે બંને ધાબા ઉપર મળ્યા અને ધાબા ઉપર મળ્યા બાદ મેં તો તેને ત્યાં દિવાલ પાસે દબાવીને તેને ભેટી પડ્યો અને પછી તેની સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધું

અને કરતા કરતા તે તો કહેવા લાગી કે મને ખબર ન હતી કે તને અમારી સાથે કરવાની એટલી બધી ઈચ્છા થતી હતી હશે નહીં કહું તને ઘણો સમય પહેલા જ કહી દે તે હું તો એમ વિચાર કરતી હતી કે તું મને કહે છે હું તને તો રાહ જોતી

પરંતુ એ મને કંઈ કહ્યું નહીં તેથી હું સામેથી તમે બધું કહેવા માટે આવ્યો એટલે તું માની ગયો તેના માટે થેન્ક્યુ અને પછી પરી તો કહેવા લાગી અને તે કહેતી હતી તેમ તેમ સાથે કરતો અને તેને પણ મજા આવતી ગઈ અને મને પણ મજા આવતી હતી અને કરતા કરતા અને ઉભા ઉભા એટલી મજા ન આવતી હતી પરંતુ મારી પાસે કોઈ જગ્યા ન હતી ત્યાં ધાબા ઉપર જ નીચે હું સુઈ ગયો અને મીટ મારી ઉપર સૂઈ ગયા

પછી તે તો મારા ઉપર કરતો હતો અને મેં તમારા મોઢાને સીવી લીધો હતો કારણ કે મારા મોઢામાંથી અવાજ બહાર ન જવાય છે તેનું મારે ધ્યાન રાખવાનું હતું અને પછી મજા આવી ગઈ કે હવે હું મેં તેને કહેતી હતી કે હવે મારે કરવું છે અને પછી હું ડોગીસ તેલમાં આવી ગઈ અને તે પણ મારી પાછળ આવી ગયો અને પાછળથી મને ઠોકી નાખી અને ઠોકતા ઠોકતા ક્યારે સવારના 4:00 વાગી ગયા

તેની અમને બંનેને ખબર જ ના પડે અને પછી તેનું નીકળવાની તૈયારી હતી એટલે મેં તેને કહ્યું કે જો તું આ બધું કરે તેને મને વાંધો નથી તારા મારા મોઢા ઉપર કરવું પડશે અને પછી તેને મારા મોઢા પર કાઢી નાખ્યો ને તે એનો મલાઈમાં ખૂબ જ સારો હતો અને તેથી મને ખૂબ મજા આવી ગઈ અને પછી અમે બંને પોતપોતાના ઘરે જતા રહ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *