બાજુવાળા ભાભી ને મેં એક દિવસ તેમના હાથે બધું કરતા જોઈ લીધા અને પછી મેં તમને મારા ઘરે બોલાવીને ભારે મજા કરાવી

about

મારું નામ આકાશ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું અત્યારે શનિવારે રજા હોવાથી મારા ઘરે હતો અને હું મારા ઘરે આ વખતે એકલો જ છું કારણ કે બધા પોતપોતાના કામથી બહાર ગયા છે

અને તેઓ ચાર દિવસ પછી બધા ઘરે આવવાના છે તેથી હું એકલો જ હતો એક દિવસ એવું થયું કે મારે સાંજે લેવા માટે એમ બાજુવાળા ભાભી ના ઘરે જતો હતો તો બહારથી મેં જોયું કે ભાભી પોતાના હાથથી તેમના ઉપરનો ભાગ દબાવી રહ્યા હતા અને એક હાથેથી તેમના બીજા ભાગનું હલાવી દીધા હતા અને મેં તમને જોઈ લીધું કે તેઓ તેવું કરતા હતા

એટલે હું તો ભાભી ની પાસે ગયા અને પછી એની ભાભી ને કહ્યું પહેલા તો મેં ભાભીને એકદમ અજાણ્યા રીતે બધી વાત પૂછી લીધી અને ભાભી ને કહેવા લાગ્યો કે ભાભી આજે મારા ઘરે પતી ગઈ છે અને મારા ઘરે કોઈ છે નથી તેથી જો તમે મને એક વાત આપો. એક વાત કી ખાંડ આપો તો હું મારા ઘરે જઈને ચા બનાવીને પી શકો

અને જ્યારે મેં ભાભીને એવું કહ્યું એટલે ભાભી તો કહેવા લાગ્યા ક્યારેક હું તો ત્યાં બેસી ગયો અને પછી ભાભી કહેતા હતા કે અરે તમારા ઘરે કંઈ નહીં હોય ત્યારે તમે બેફિક આવીને પી શકો પછી તો ભાભી મારી બાજુમાં બેસી ગયા એટલે મેં ભાભીને કહ્યું કે ભાભી હું અત્યારે તમને બહારથી ઊભો જતો હતો તમે શું કરતા હતા તમે તમારા હાથેથી બધું કરી રહ્યા છે

અને તમને જોઈને જો અમારું પણ ઉભો થઈ ચૂક્યું છે તેથી મને પણ બધું કરવાની થાય છે જો તમારી હાવ હોય તો મારે અત્યારે તમારી સાથે તમારું કરવું છે અને જ્યારે ભાભીને એવું કહ્યું એટલે મને હા કહી દીધું અને પછી ભાભી મારો હાથ પકડીને મને તેમને બેડરૂમની અંદર લઈ ગયા જ્યારે બે રૂમની અંદર ગયા એટલે બધા કપડા ઉતારી નાખ્યા અને તેઓ તેમના બેડ ઉપર સુઈ ગયા

અને પછી મેં પણ મારા કપડા કાઢ્યા અને મેં તેમની ઉપર સુઈ ગયો અને થોડીવાર તો તેમની કૂદતો હતો પછી હું નીચે ઉતરીને ભાભીને ઉપરના ભાગને દબાવતો હતો તેમના ઉપરના ભાગ એટલા બધા મોટા થઈ ચૂક્યા હતા કે તેને દબાવાની ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને પછી હું તેમના ભાગને ચૂસવા લાગ્યો અને મને તેવું કરવાની પણ ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને હું જ્યારે તેવું કરતો હતો

ત્યારે મેં મારો એક હાથ તેમના નીચેના ભાગમાં જવા દો અને તેમના નીચેના ભાગને હું એકદમ ઝડપથી દબાવ હલાવવા લાગ્યો અને ભાભી કહેતા હતા કે મને ખૂબ જ મજા આવે છે હવે મારે તમારી સાથે બીજું બધું કરવું છે એમ કરીને ભાભી એ તો ડોગી સ્ટાઇલ કરી લીધી અને પછી મેં તને ભાભી ને પાછળથી થપ થપાવી નાખ્યા અને ભાભી કહેતા હતા કે મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *