બાજુવાળા ભાભીના કપડા ના બદલામાં શારીરિક સંબંધ બાંધવાની શરત મૂકી અને પછી બીજા દિવસે…..

about

મારું નામ આનંદ છે અને મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને હું મને મારું કાર્ય કરવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ અત્યારે મારી કંપનીમાં દસ દિવસની છૂટ્યો ચાલે છે

તેથી હું અહીં ઘરે આરામ કરું છું અને મારી કંપનીમાં મારા કંપનીના મેનેજરની લગ્ન છે તેથી તેમણે તેમના તરફથી આખી કંપનીમાં બધાને રજા આપી છે હું તેમના લગ્નમાં જવાનું નથી કારણકે મને કોઈના લગ્નમાં જવું ગમતું નથી

તે તું ઘરે આમાં જ કરવાનો છું અને હું જ્યારે મારા ઘરે આરામ કરતો હતો ત્યારે એક દિવસ એવું થયું કે અમારી બાજુમાં એક ફેમિલી રહે છે અને તેમાં એક ભાભી પાસે તે ભાભી તેમના ધાબા પર એક દિવસ તેમના બધા કપડાં સૂકવતા હતા

અને કપડાં સૂકવીને તેઓ નીચે કે કપડાં તો સુકાતા જ હતા પરંતુ તે કપડાંમાંથી ભાભી ના ફોટા ના અંગત કપડા તેમના ધાબા પરથી ઉડીને મારા ઘરમાં આવી ગઈ અને મેં તે જોઈ લીધું કે આ કપડા તો ભાભીના છે

અને પછી મેં તે ભાભીના કપડાં સંતાડી દીધા કારણ કે મારે ભાભી સાથે બધું કરવું હતું તેથી મેં ભાભીને તેમના કપડા આપ્યા નહીં અને પછી જ્યારે મારા ઘરે તેમના કપડા લેવા માટે આવ્યા ત્યારે મેં ભાભીને કીધું કે ના ભાભી અહીં જો તમારા કોઈ કપડા આવ્યા જ નથી એમ કરીને મેં ભાભીને કીધું પરંતુ ભાભી તો કહેતા હતા કે ના મને ખબર છે કે અહીં જોડીને આવ્યા છે

પછી મેં ભાભીને બેસવા માટે જણાવ્યું ભાભી તો બેસી ગયા અને પછી કહેતા હતા કે મને મારા કપડાં આપી દો કારણકે હવે મારે ઘરે જઈને ઘરે કામ કરવાનું છે પછી મેં ભાભી એક શરત નક્કી કે હું તમને તમારા એક જ શરત ઉપર આપો. જો તમે એ શરતો માનવા માટે તૈયાર છું ટોચ હું તમને એ શરત તો પણ તમને તમારા કપડાં આપો અને ભાભી એ મને હા કહી દીધું કે

હા તમારી જે કઈ શરત હશે તે હું માનવા માટે તૈયાર છું તમે મને મારા કપડા આપી દો અને પછી મેં ભાભીને કહી દીધું કે ભાભી મારી બીજી કોઈ શરત નથી બસ મારે તમારી સાથે સારી સંબંધ વાંચે જો તમે મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર છો તો હું તો તમારા બધા કપડા આપી દઉં અને પછી ભાભી એ મને હા કહી દીધું કે હા

હું પણ તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર છું તો તમે હવે મને મારા કપડાં આપી દે અને પછી મેં ભાભીને તેમના કપડા આપી દીધા અને પછી ભાભીને કહ્યું કે આજે તો તમારા ઘરે બધા આવી જવા માટે તૈયાર છે પરંતુ તમે કાલે સવારે જ્યારે બધા જાય ત્યારે તમે ચોક્કસ અહીં આવજો કારણ કે આપણે બધું કરવાનું છે અને પછી બીજી દિવસે ભાભી આવ્યા અને અમે ભાભી ને ત્યાં સફે ઉપર જ વાંકા વાળીને ઠોકી નાખ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *