બાજુવાળા આન્ટીએ યુવકને રૂમમાં પૂરીને આખીરાત માણ્યું શ-રીર સુખ..બીજા દિવસે યુવકે આંટી સાથે આવી પોજીશન કરી કે પરસેવો પડાવી દીધો

about

પ્રશ્ન. હું પહેલીવાર છોકરી સાથે લબાલબી બોલાવવાનો છું કૃપા કરી મને ઉપાય આપો હું ક્યાંથી શરૂઆત કરી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે પહેલી વખત તમે છોકરીની સાથે બધું કરવાના છો અને તેની માટે તમારે ઉપાય જોઈએ છે તો હું કહેવા માગું છું કે તમે શરૂઆત ત્યાંથી કરી શકો. તો સૌ પ્રથમ હું તમને એ લોકો તમારે જે શરૂઆત કરવાની છે તે સામાન્ય રીતે પહેલા છોકરી સાથે તમારે વાતો કરવાની છે અને રોમેન્ટિક વાતો કરવાની છે

એટલે તેનામાં તો ગરમી કરવાની છે જેના કારણે તેની ગરમી ઉત્પન્ન થઈ અને તેનામાં જેવી ગરમી ઉત્પન્ન થશે થોડાક આગળ વધી શકો છો તમારે જે શરૂઆત છે જે સામાન્ય રીતે મોઢાથી કરવી પડશે તેનો મતલબ એવો નથી કે તમારે બધું કરવું છે પરંતુ તમે નેટ ઉપર સર્ચ મારી શકો છો કે ફોર પ્લે શું છે અને ત્યારબાદ તમે તે રીતે આગળ વધી શકો છો

અને તે વસ્તુ તમારે બે કલાક સુધી કરવાની છે સામાન્ય રીતે તમે આ વસ્તુ જોવામાં જેટલી સરળ લાગે છે તે નથી આ વસ્તુ તમે બે કલાક નહીં કરી શકો પરંતુ તમને ખુબ જ સરળતા રહેશે અને તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકશો

એટલે તમારી વસ્તુ કરવાની છે અને ત્યાર બાદ તેની આગળ વધવાનું છે તમે તેની આગળ વધો છે ત્યારે તમારે કંઈ પણ જાણવાની જરૂર નહીં રહે તમને પણ ખબર પડી જશે કે તમારે શું કરવાનું છે અને સોની અને તમે ખૂબ જ સામેવાળી વ્યક્તિને પણ મજા આપી શકશો અને તમે પણ ખૂબ જ મજા લેવાના છો તેવી વસ્તુ છે.

પ્રશ્ન. મારે ચ પા ચ પી વખતે તરત પોઝિશન લેવી જોઈએ કે તેની પહેલા કઈક કરવું જોઈએ?

તમે પૂછી લેજો કે તમારે બધી વસ્તુ કરવી હોય ત્યારે તરત પોઝીશન લેવી જોઈએ કે પહેલા તમારે કંઈક કરવું જોઈએ તો હું તમને પહેલા જ કહેતો આવું છું અને ઘણા બધા લોકોને આ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે હું એટલું કહેતો આવું છું કે તે લોકો સામાન્ય રીતે આવું ન કરવું જોઈએ તો હોય ત્યારે પોઝિશન અને સૌ પ્રથમ વાર તમે કરવા જતા હોય તો મેસેજ તરત પોઝીશન છે

ત્યારે તમે પણ સામાન્ય રીતે ગરમી ઉત્પન્ન થયેલા હોતા નથી અને તમારી અંદર પણ કોઈ પણ પ્રકારે ગરમી હોતી નથી અથવા તો તમે કોઈપણ રીતે તૈયાર હોતા નથી જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે કે તમે જ્યારે બધું કરવા માટે જાવ છો ત્યારે તરત જ તમારું નીકળી જતું હોય છે તો તેની માટે તમે સૌપ્રથમ આવું ન કરવું જોઈએ તમારે તરત જ પહેલા તમારે ફોર પ્લે કરવું પડે

અને સામાન્ય રીતે તેઓને મજા પણ લેવી પડે અને ઘણી બધી મજા તમને બંનેને આ વધાર બાદ તમે બધું કરી શકો છો અને આ મજા રીતે તમારે એકાદ કલાક સુધી લેવાની છે અને ત્યાર બાદ તમારે જે મુખ્ય કામ કરવાનું છે તે કરવાનું છે

આવી વસ્તુ તમે કરો સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તમારે પોઝિશન લેવી હોય તો આ રીતે લઈ શકો છો અને તમે મજા પણ કરી શકો છો એટલે તેની પહેલા તમારે આ વસ્તુ કરવી પડે એને સામાન્ય રીતે તેની માટે તમે ઘણા બધા વિડીયો પણ જોઈ શકો છો તેના કારણે પણ તમારા શરીરની અંદર ખૂબ જ તમને મજા આવે અને તમે મજા લઈ શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *