અરે..સાહેબ..મેં કોપર ટી લગાવી છે તમારે જેટલું પાણી કાઢવું હોય તેટલું કાઢજો..પણ શોર્ટ મારવામાં ધ્યાન રાખજો..

nation

મારું નામ હિંમત છે હું 28 વર્ષનો છું હું જે લોકોને ધંધા કરવા હોય છે તે ધંધા કરવા માટેની ટ્રેનિંગ આપતો રહું છું અને હું તાલીમાર્થી વ્યક્તિ છું જેથી તમામ લોકો મને ખૂબ જ ચાહે છે

મારી બેચની અંદર વધારે પડતી છોકરીઓ આવતી હોય છે અને તે મારી પાસે આવીને ઘણું બધું શીખી પણ હોય છે પરંતુ એક વખતે એક એવી છોકરી આવી હતી જે મારી નજરમાં બેસી ગઈ હતી

કારણ કે પહેલી વખત તે જ્યારે મારી પાસે આવેલી હતી ત્યારે તમારી સામે જ્યારે જોઈ રહી હતી ત્યારે તેને આંખોના ભમર ખુબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યા હતા અને તેની સ્માઈલ મને ખૂબ જ ગમી રહી હતી

પરંતુ તેને કંઈ કહી શકતો નહોતો પરંતુ મને ખબર હતી કે તે જ્યારે મારી પાસે ભણશે ત્યારે હું તેને ઘણું બધું શીખડાવીશ અને તે પણ મને ઘણું બધું કરવા દેશે અને એક વખત જ્યારે તે ભણી રહી હતી ત્યારે હું તેની પાસે ગયો અને પાછળથી મેં તને મજાક મજાકમાં ખંભા પર ટચ કરી હતી ને ત્યારે તેણે મારો હાથ પકડી લીધો હતો

ત્યારથી મને તેની ફરતે ખૂબ તેમના વધી રહી છે ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું પણ હતું કે શું તું મને પસંદ કરે છે ત્યારે તેને મને કહ્યું હતું કે સર તમારી ઉંમર તમારી કરતા સાત આઠ વર્ષ મોટી છે પરંતુ તમે ખૂબ જ હેન્ડસમ લાગો છો જેથી મને તમારી સાથે ખૂબ જ ગમે છે. આજે છોકરી હતી તેનું નામ માનશે તો ના માનસિક ખૂબ જ સરસ અને મસ્ત ફટકો લાગતી હતી

મેં તને પૂછેલું પણ હતું કે શું તમે હજુ સુધી કોકે લબ્લબાવી છે ત્યારે ત્યાં મને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે સાહેબ હું હવે હલકી છોકરી નથી કે કોઈપણ સામાન્ય માણસ આવીને મને લબ લબાવી જાય પરંતુ તમે મને ખૂબ જ સારા લાગો છો જેથી મારે તમારી સાથે બધું કરવું હશે તો મને ખૂબ જ ગમશે પરંતુ તારે મેં વધારે કંઈ જવાબ નહોતો

આપેલો પરંતુ એક વખત જ્યારે મારા ક્લાસની પાર્ટી હતી તેવા સમયની અંદર બધા લોકો આવેલા હતા અને જ્યારે બધા લોકો ઘરે જતા રહ્યા ત્યારબાદ તે પણ મારી પાસે આવીને બેઠી હતી તેને સ્કર્ટ પહેર્યું હતું અને ઉપર શર્ટ પહેર્યું હોય તો તેની ઉપર તે ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી મેં તને ખૂબ જ સારા કોમ્પ્લીમેન્ટ પણ આપેલા હતા

પરંતુ તે મારી પાસે આવીને તે મને ભેટી ગઈ અને મને ખૂણામાં લઈ કે ત્યારે ઓફિસની અંદર કોઈ બેઠેલું નહોતું અને કેમેરા પણ બંધ થતા જેથી મેં પણ તેનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને હું કઈ કરવા જાવ તેની પહેલાં તો તેને મારી સાથે બધું કરી નાખ્યું અને તેણે મને કહ્યું કે સાહેબ તમે ચિંતા ના કરો જેટલું પાણી કાઢવું હોય તેટલું પાણી મારી અંદર કાઢી નાખજો આજે મેં કોપર ટી પહેરેલી છે અને ત્યારબાદ તમે તેની સાથે ભારે મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *